Gå til sidens indhold

Mest specialundervisning til ældre drenge

Specialundervisning i grundskolen 2014/2015

I skoleåret 2014/2015 fik 4,4 pct. af eleverne i grundskolen specialundervisning. Det var i særdeleshed drengene, som blev henvist til specialundervisning. Således var andelen af drenge i specialundervisning på 6,1 pct., mens pigernes andel lå på blot 2,5 pct. Behovet for specialundervisning stiger, jo ældre eleverne bliver. I skoleåret 2014/2015 lå andelen af elever i specialundervisning samlet set på 2,1 pct. i 0. klasse og steg herfra op til 7,2 pct. i 10. klasse. Den samme tendens ses både for drengenes og for pigernes vedkommende. 9,1 pct. af drengene i 10. klasse fik specialundervisning i 2014/2015.

Andel af elever i grundskolen, som får specialundervisning. Skoleåret 2014/2015

Bornholm har højeste andel specialunderviste elever

Landsdelen Østsjælland havde den mindste andel af elever, der i skoleåret 2014/2015 fik specialundervisning, nemlig 3,6 pct. Også landsdelene Sydjylland og Byen København lå forholdsvist lavt med 4,0 pct. hver. Omvendt lå Bornholm højest med en andel på 6,4 pct. i specialundervisning. Højt lå også landsdelen Vest- og Sydsjælland med 5,8 pct. og landsdelen Fyn med 4,7 pct.

Kun få specialundervisningselever i normalklasser

Kun få elever, som modtager specialundervisning, går i folkeskolernes normalklasser. Dette skal ses i lyset af definitionen af specialundervisning, hvor en elev først kan kaldes specialundervisningselev, når det samlede støttebehov for den enkelte elev er mindst ni ugentlige klokketimer. I skoleåret 2014/2015 modtog samlet set 1.421 elever specialundervisning i folkeskolernes normalklasser.

Svagt fald i andelen af elever i specialklasser og på specialskoler

I perioden fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2014/15 er andelen af elever, som går i enten specialklasser i folkeskolen eller på specialskoler, dagbehandlingstilbud eller behandlingshjem, faldet jævnt fra 4,4 pct. til 3,8 pct. Specialskolerne og specialklasserne står for langt hovedparten af undervisningen for elever, som er henvist til specialundervisning. Således foregik 88,3 pct. af den samlede undervisning af specialundervisningshenviste elever i skoleåret 2014/2015 i enten en specialklasse i folkeskolen eller på en specialskole, dagbehandlingstilbud eller behandlingshjem. Andelen af specialundervisning i specialklasser i folkeskolen alene udgjorde i skoleåret 2014/2015 51,7 pct. af den samlede specialundervisning.

Specialundervisning i grundskolen fordelt på klassetrin. Skoleåret 2014/2015

 

I alt

0. klasse

1.-6. klasse

7.-10. klasse

 

antal elever

Alle skoler i alt

709989

67574

401005

241410

Elever i specialundervisning

30964

1412

15595

13957

Folkeskoler, normalklasser i alt

543707

56226

325302

162179

Elever i specialundervisning

1421

81

903

437

Folkeskoler, specialklasser i alt

16016

741

8301

6974

Elever i specialundervisning

16016

741

8301

6974

Friskoler og private grundskoler i alt

110688

10090

62022

38576

Elever i specialundervisning

1575

73

1011

491

Specialskoler, dagbehandling mv. i alt

11314

517

5380

5417

Elever i specialundervisning

11314

517

5380

5417

Efterskoler i alt

24807

-

-

24807

Elever i specialundervisning

601

-

-

601

Andre skoletyper i alt

3457

-

-

3457

Elever i specialundervisning

37

-

-

37

Andel elever i specialundervisning fordelt på klassetrin

 

I alt

0. kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

10. kl.

 

pct.

2011/2012

10,8

3,9

8,2

10,4

12,4

12,7

12,6

12,5

11,4

11,7

11,3

11,7

2012/2013

5,4

2,2

3,2

4,1

4,4

5,0

5,6

5,7

6,0

6,9

8,3

10,9

2013/2014

4,5

2,2

2,8

3,4

4,0

4,3

4,8

5,3

5,5

5,5

6,1

7,2

2014/2015

4,4

2,1

2,8

3,2

3,7

4,4

4,5

4,8

5,3

5,5

5,7

7,2

Anm.: Bemærk, at der fra og med skoleåret 2012/2013 er ændret i definitionen af specialundervisning, således at en elev nu kun tælles med, såfremt omfanget af specialundervisning er af ni klokketimers ugentligt gennemsnit eller derover. Definitionsændringen gælder kun for de offentlige skoler.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. juni 2015 - Nr. 312

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Bemærk, at opgørelsen for frie grundskoler og øvrige skoletyper ikke følger samme opgørelsesmetode som for folkeskolen. På folkeskoleområdet er tællingsenheden elever, hvor opgørelsen er baseret på skolernes registreringer af elever, som modtager specialundervisning. På de frie grundskolers område er opgørelsen baseret på skolernes ansøgning om timer til specialundervisning, som indsendes til ministeriet og bevilges. Tællingsenheden her er antallet af timer til en elev. Opgørelsen af omfanget af specialundervisning vil tendere i retning af at undervurdere omfanget af specialundervisning på de frie grundskoler. Derfor skal en sammenligning imellem frie grundskoler og øvrige skoletyper tages med et vist forbehold.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation