Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stigning i udgifter til forskning og udvikling

Forskning og udvikling 2013

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2013 er opgjort til 58,2 mia.kr., og det er en stigning på 3,0 pct. fra 2012, hvor de var på 56,5 mia. kr. (i løbende priser). Realvæksten (udgifter målt i faste priser) var på 0,8 mia. kr. For erhvervslivet var der et fald på 0,3 mia. kr., mens udgifterne i den offentlige sektor steg med 1,2 mia.kr. Udgifternes udgjorde 3,08 pct. af BNP, hvilket er en stigning fra 2012, hvor andelen var 3,03 pct. I 2013 bidrog erhvervslivet med 37,3 mia. kr. eller 1,98 pct. af BNP, mens den offentlige sektor brugte 20,9 mia. kr., svarende til 1,11 pct. af BNP.

Forskning og Udviklings andel af bruttonationalproduktet

Stigning skyldtes øget offentligt bidrag til FoU

Stigningen i de samlede FoU-udgifters andel af BNP skyldtes en vækst indenfor den offentlige sektor, mens erhvervslivets andel er uændret siden 2011. Opgjort i løbende priser steg den offentlige sektors udgifter med 1,5 mia. kr. eller 7,6 pct., mens erhvervslivets udgifter steg med 0,2 mia. kr. eller 0,6 pct. Siden 2010 er FoU-udgifternes andel af BNP samlet steget 0,15 procentpoint fordelt på 0,14 fra den offentlige sektor og 0,01 procentpoint fra erhvervslivet.

Flere arbejdede med forskning og udvikling

Der har været en samlet vækst på 250 årsværk. Der var en stigning på 900 årsværk i den offentlige sektor og et fald på 700 årsværk i erhvervslivet. Der blev anvendt 58.000 årsværk (fuldtidsstillinger) til FoU i 2013. Det var en stigning på 0,4 pct. i forhold til 57.700 året før. Erhvervslivet tegnede sig for 35.200 årsværk, mens 22.800 arbejdede i den offentlige sektor.

Betydeligt færre forskere i erhvervslivet

I erhvervslivet var der et fald på 1.100 årsværk eller 4,6 pct. i gruppen af forskere og specialister i forhold til 2012. I samme periode er antallet af andet personale inklusive teknisk personale steget med 500 årsværk eller 4,0 pct. Et andet billede ses i den offentlige sektor, hvor videnskabeligt personale (VIP) steg med 5,0 pct., mens teknisk administrativt personale (TAP) steg 2,1 pct.

Samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2013-priser og andel af BNP

 

2010

2011

2012

2013*

 

mio. kr. i 2013-priser

FoU-udgifter

55402

56599

57367

58195

Den offentlige sektor

18262

18834

19750

20935

Erhvervslivet

37140

37765

37617

37260

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

52826

54383

56495

58195

Den offentlige sektor

17413

18097

19450

20935

Erhvervslivet

35413

36286

37045

37260

 

pct.

FoU-udgifter i pct. af BNP

2,94

2,97

3,03

3,08

Den offentlige sektor

0,97

0,99

1,04

1,11

Erhvervslivet

1,97

1,98

1,98

1,98

* Foreløbige tal.

Årsværk til forskning og udvikling (FoU)

 

2010

2011

2012

2013*

 

antal årsværk

FoU-årsværk

56624

57584

57734

57987

Den offentlige sektor

20300

20699

21835

22759

VIP (videnskabeligt personale)

14662

15252

15711

16504

TAP (teknisk-administrative personale)

5638

5447

6124

6255

Erhvervslivet

36324

36885

35899

35228

Forskere

22774

23927

24369

23236

Andet personale inkl. teknisk personale

13550

12959

11530

11991

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. januar 2015 - Nr. 44

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. januar 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Forskning og udvikling

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik om FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet.  Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det seneste år, der bliver offentliggjort data for. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information