Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Danmark har det største offentlige overskud i EU

Offentligt underskud og gæld i EU 2014 (april-indberetning)

Ændret 30. april 2015 kl. 13:32

Ved offentliggørelsen kl. 9,00 var der desværre fejl i tallet for Danmarks offentlige saldo i 2014 i tabellen. Det var angivet som minus 1,2 pct., hvor det skulle have været 1,2 pct. Teksten var korrekt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Danmark havde sidste år det største offentlige overskud blandt EU-landene. Det danske overskud var på 1,2 pct. af BNP (bruttonationalproduktet). Danmark var sammen med Tyskland, Luxembourg og Estland dermed et af kun fire EU-lande, som havde et overskud. Set under ét havde EU-landene et underskud på 2,9 pct. af BNP, mens eurolandene havde et underskud på 2,4 pct. Ifølge ØMU-kriterierne, der er fastlagt i EU-traktaten, er 3 pct. under normale omstændigheder grænsen for det offentlige underskud (ØMU-saldoen).

Offentligt underskud (ØMU-saldo). 2014

Størst underskud på Cypern

Tolv lande havde et underskud, der oversteg 3-procents-kriteriet. Cypern havde det største underskud på 8,8 pct. af BNP, Spanien havde det næststørste på 5,8 pct., mens Storbritannien og Kroatien fik det tredjestørste underskud, begge på 5,7 pct. Overskuddet i Danmark på 1,2 pct. af BNP i 2014 skal ses i lyset af engangsindtægter fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen.

Eurolandenes ØMU-gæld udgør 92 pct. af BNP

Ud af de 28 lande ligger 12 lande inden for 60-procents-kriteriet for den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden). Det gælder bl.a. Danmark, hvor gælden udgør 45,2 pct. af BNP. Af de 19 eurolande lå seks under 60-procents-kriteriet, mens 13 eurolandes ØMU-gæld oversteg 60 pct. af BNP. Eurolandene lå med en gæld på 91,9 pct. af BNP samlet set over grænsen, mens EU-landene under ét havde en gæld på 87 pct.

Grækenlands ØMU-gæld er på 177 pct. af BNP

Med en ØMU-gæld på 177 pct. af BNP havde Grækenland den største ØMU-gæld i EU i 2014. Italien og Portugal havde begge en gæld på omkring 130 pct. af BNP, mens Irlands, Cyperns og Belgiens gæld var på omkring 110 pct. af BNP.

Offentlig bruttogæld (ØMU-gæld) ved udgangen af 2014

Forbehold for Portugals og Bulgariens indberetninger

EU-Kommissionen kan tage forbehold for et EU-lands indberetning af ØMU-saldo og ØMU-gæld, hvis der er tvivl om datakvaliteten eller den anvendte metode. EU-Kommissionen, repræsenteret ved Eurostat, har taget forbehold for kvaliteten af underskudsopgørelsen for 2014 i Portugals og Bulgariens april-indberetninger. Når kvalitetsproblemerne er blevet løst i samarbejde med Eurostat, vil forbeholdene blive ophævet.

Underskud/overskud og gæld

 

2011

2012

2013

2014

 

pct. af BNP

Underskud (-) / overskud (+)

 

 

 

 

Eurolandene

-4,1

-3,6

-2,9

-2,4

EU-28

-4,5

-4,2

-3,2

-2,9

Danmark

-2,1

-3,7

-1,1

1,2

 

 

 

 

 

Gæld

 

 

 

 

Eurolandene

85,8

89,1

90,9

91,9

EU-28

80,9

83,7

85,5

86,8

Danmark

46,4

45,6

45,0

45,2

Danmarks underskud (-) / overskud (+) havde fejlagtigt et minus foran 1,2 ved offentliggørelsen kl. 9.00.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. april 2015 - Nr. 214

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. oktober 2015

Kontakt

Statistik­dokumentation