Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre børn i daginstitutionerne efter skolereformen

Børnepasning mv. 2014

Antallet af børn i dagplejen og daginstitutioner faldt med 24.000 børn fra 583.600 i 2013 til 559.300 i 2014. Det svarer til et fald på 4,2 pct. Årsagen er et faldende børnetal, men især en ændret indskrivningsadfærd hos forældrene til de 6-9-årige børn pga. folkeskolereformen, som trådte i kraft efter sommerferien 2014. Andelen af de 0-13-årige indskrevne børn i daginstitutioner er faldet fra 64,3 pct. i 2013 til 62,1 pct. i 2014. Faldet kan især tilskrives pasningen af de 6-9-årige, hvor indskrivningen faldt fra 85,9 pct. til 81,6 pct. Nedgangen er yderst begrænset for de 1-5-årige, der som bekendt endnu ikke er startet i skole.

Indskrevne børn i dagpleje, daginstitution og fritidsordning

Den samlede udvikling

Fra 2009 til 2013 voksede andelen af de 0-13-årige indskrevne børn fra 61,2 til 64,3 pct., hvorefter den faldt til de føromtalte 62,1 pct. i 2014. Det er stort set alene ændringen i indskrivningen af de 6-9-årige børn, der påvirker den samlede udvikling på institutionsområdet.

Skolereformen har forårsaget færre børn i SFO og fritidshjem

Børnetallet i SFO og fritidshjem faldt tilsammen med 14.000 børn, hvilket svarer til et fald på 5,4 pct.

Mange forældre har fravalgt disse institutionsformer, idet folkeskolereformen har betydet, at børnene nu bruger længere tid på skolen.

Antallet af indskrevne børn i dagplejen, børnehaver og vuggestuer er tilsammen faldet med 12.700, hvilket svarer til et fald på 10,9 pct.

Mindsket fremgang i de aldersintegrerede institutioner

Antallet af indskrevne børn i aldersintegrerede institutioner, som i dag passer næstflest børn, steg med 2.500, hvilket svarer til en stigning på 1,2 pct.

Integrerede institutioner er institutioner, der dækker flere aldersgrupper, fx såvel 0-2-årige som 3-5-årige. Nogle integrerede institutioner har også børn i fritidshjemsalderen eller endnu ældre.

Børn på seks år eller ældre passes for hovedpartens vedkommende dog i skolefritidsordningerne.

I mange år har der været en tendens til, at børnehaver og vuggestuer er blevet omdannet til aldersintegrerede institutioner med børn i forskellige aldersgrupper. I 2009 blev 79.900 af de 3-5-årige børn passet i egentlige børnehaver, mens 98.300 børn blev passet i integrerede institutioner. I dag passes 50.800 af de 3-5-årige i børnehaver, mens 122.500 børn passes i de aldersintegrerede institutioner.

Antal indskrevne børn. Oktober

 

I alt 2013

I alt 2014

0 år

1-2 år

3-5 år

6-9 år

10-13 år

14 år+

 

antal

I alt

583630

559338

10028

104415

186810

217103

37666

3316

Dagpleje

46758

41084

4559

36051

474

Vuggestue

9600

8692

787

7683

222

Børnehave

60063

53942

6

2391

50845

700

Aldersintegreret institution


204 692


207 142


4 666


58 173


122 475


12 927


7 175


1 726

Skolefritids-ordning1


252 113


241 140


10


117


12 398


196 742


30 320


1 553

Fritidshjem

10404

7338

396

6734

171

37

 

indskrevne i alt pr. 100 børn i aldersgruppen

I alt

..

..

17,7

89,7

97,5

81,6

14,2

..

1 Inklusive børn under skolealderen i de såkaldte udvidede skolefritidsordninger.

Blandt de små børn under tre år passes kun 5 pct. i vuggestuer, mens 23 pct. passes i dagpleje. 36 pct. af dem passes i aldersintegrerede institutioner. Ligeledes passes 36 pct. af forældre mv. - en andel, der især udgøres af de 0-årige, som passes af forældrene under barselsorloven.

Ud over de pasningsordninger, som indgår i ovennævnte statistik, går 56.100 børn og unge i fritids- eller ungdomsklub. Privat passes 7.800 børn med tilskud fra kommunen, og 1.300 børn passes af egne forældre med tilskud fra kommunen.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. april 2015 - Nr. 162

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen dækker ordninger efter dagtilbudsloven samt SFO efter folkeskole- og friskole-loven. I undersøgelsen indgår også fritids- og ungdomsklubber samt tilskud til privat  børnepasning og heldagsskoler mv.
Ved opdelingen i institutionstyper er der taget udgangspunkt i kommunernes indberetninger. Men når det eksempelvis har vist sig, at der i en institution, som kommunen har kaldt en børnehave, gik børn fra 0 til 5 år, har Danmarks Statistik alligevel regnet den som aldersintegreret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation