Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Budgetteret underskud på 51 mia. kr. i 2015

Budgetter for offentlig forvaltning og service (marts-version) 2014-2015

I 2014 er der opgjort et overskud på 24 mia. kr. og i 2015 er der budgetteret med et underskud på 51 mia. kr. i løbende priser. Hvis der ses bort fra de ekstraordinære indtægter i 2014, som følge af omlægningen af kapitalpensionsordningen, bliver overskuddet dog vendt til et underskud på 38 mia. kr. I 2015 er der budgetteret med ekstraordinære indtægter fra denne omlægning på 15 mia. kr. Årene 2012 og 2013 er også påvirket af ekstraordinære effekter. Den føromtalte omlægning af kapitalpensionsordningen giver et ekstraordinært merprovenu i omegnen af 33 mia. kr. i 2013. I 2012 er underskuddet højere end i de omkringliggende år. Det skyldes bl.a. den ekstraordinære tilbagebetaling af efterlønsbidrag, som beløber sig til 28 mia. kr.

Den offentlige saldo

Offentligt forbrug budgetteret til 526,5 mia. kr. i 2015

Det offentlige forbrug er budgetteret til 526,5 mia. kr. i 2015 og opgjort til 513,4 mia. kr. i 2014. Der er hermed tale om en budgetteret stigning på 2,5 pct. i løbende priser fra 2014 til 2015 mod en opgjort stigning på 1,9 pct. året før.

Samlede offentlige udgifter på 1.105 mia. kr. i 2015

De samlede offentlige udgifter er budgetteret til 1.105 mia. kr. i 2015 og opgjort til 1.099 mia. kr. i 2014. De budgetterede udgifter i 2015 er fordelt med 328 mia. kr. til aflønning af ansatte, 189 mia. kr. til forbrug i produktion mv., 29 mia. kr. til sociale ydelser i naturalier, 482 mia. kr. til løbende overførsler og 77 mia. kr. til investeringer og andre kapitaludgifter.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2011

2012*

2013*

2014*

2015*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

965809

993420

1002089

1017353

1027467

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

324555

334497

342262

347770

355113

2.

Kapitaludgifter

76358

104423

74616

81378

77306

2.1

Kapitalakkumulation

59293

70152

68272

73193

71289

2.1

Kapitaloverførsler

17065

34271

6344

8185

6018

A.

Udgifter i alt

1042167

1097843

1076706

1098731

1104773

3.

Driftsindtægter

997293

1028309

1054851

1120477

1050561

3.1

Salg af varer og tjenester

53972

54507

54440

55824

52737

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

17481

18420

19376

19968

19363

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

54096

50482

44625

38722

29690

3.4

Løbende skatter

827832

863010

895010

967613

910238

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

22710

21162

19301

18818

19163

3.6

Andre løbende overførsler

21204

20727

22097

19532

19370

4.

Kapitalindtægter

6906

1093

1831

2196

3433

B.

Indtægter i alt

1004200

1029401

1056682

1122673

1053995

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

31484

34889

52762

103124

23095

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-37967

-68442

-20023

23943

-50778

*Foreløbige tal.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2011

2012*

2013*

2014*

2015*

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

310199

314276

316685

323848

328331

2.

Forbrug af fast realkapital

55211

56318

57305

57619

58738

3.

Forbrug i produktionen

170159

178023

178153

181612

185582

4.

Andre produktionsskatter

2794

2990

2992

3012

3001

5.

Andre produktionssubsidier

-6152

-6643

-6607

-6414

-5775

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

532210

544964

548528

559677

569876

7.

Sociale ydelser i naturalier

29853

29972

29254

29556

28724

8.

Salg af varer og tjenester

-53972

-54507

-54440

-55824

-52737

9.

Egenproduktion overført til investering

-17481

-18420

-19376

-19968

-19363

10.

Forbrugsudgift (5+6-7)

490610

502010

503966

513441

526500

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. marts 2015 - Nr. 137

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2016

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de tilgrundliggende regnskabs- og budgetdokumenter foreligger nationalregnskabskodet på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer på almindelige servicevilkår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentlige finanser