Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kraftig vækst i varehandlen med udlandet

Udenrigshandel med varer (md) marts 2015

I marts steg eksporten af varer med 7,1 pct., og importen steg med 4,6 pct., mens overskuddet på handelsbalancen endte på 8,5 mia. kr. Set over de seneste tre måneder er eksporten steget med 5,8 pct., og importen med 3,1 pct. Både eksport- og importstigningerne i marts fordeler sig på næsten alle varegrupper. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer samt handelsbalance, eksklusive skibe, fly mv., sæsonkorrigeret

Øget eksport til USA og Kina

Eksporten til lande uden for EU voksede med 10,1 pct. i første kvartal, mens eksporten til EU-landene steg 3,1 pct. Eksporten til USA steg 20,9 pct., og den største del af stigningen skyldtes lægemidler. Til Kina steg eksporten med 14,1 pct., og især minkskind og lægemidler var årsager til stigningen. Inden for EU-landene bæres stigningen i eksporten på 3,1 pct. af en fremgang i eksporten til Tyskland på 7,8 pct. Stigningen til Tyskland er hovedsageligt trukket af en række maskindele, bl.a. vindmølledele.

Importen fra lande uden for EU steg 4,1 pct. i første kvartal, mens importen fra EU-landene steg 2,7 pct. Fra lande uden for EU var det igen USA og Kina, som lå bag de største stigninger. Fra EU er det bl.a. øget køb af lægemidler fra Tyskland, som løfter importen.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2014 er eksporten opjusteret med 0,4 mia. kr. og importen med 0,5 mia. kr. For januar-februar 2015 er eksporten opjusteret 0,1 mia. kr. og importen opjusteret 0,5 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Marts 2015

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Februar

Marts

Februar

Marts

 

Februar

Marts

3 mdr.1

År2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly mv.)

5,8

9,9

6,8

8,5

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly mv.)

44,4

50,5

46,1

48,3

 

3,3

4,6

3,1

5,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

5,8

6,9

6,5

6,6

 

3,0

0,8

0,6

4,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,2

2,2

2,0

1,9

 

0,0

-7,5

26,2

21,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,8

3,1

2,8

3,1

 

6,3

11,5

-19,8

-21,7

Kemikalier og kemiske produkter

5,8

6,9

5,8

6,2

 

-0,4

7,4

0,1

2,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,3

7,0

6,5

6,7

 

3,1

3,4

4,6

5,1

Maskiner undt. transportmidler

9,7

11,1

10,4

10,8

 

4,7

4,1

5,6

7,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

3,3

4,1

3,6

3,8

 

3,7

5,3

9,0

14,1

Færdigvarer og andre varer

8,4

9,2

8,5

9,1

 

4,5

7,6

6,3

12,2

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly mv.)

50,2

60,4

53,0

56,7

 

-0,4

7,1

5,8

6,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

8,7

10,9

9,7

10,8

 

-1,6

11,6

9,5

2,9

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,5

3,9

2,5

2,8

 

-9,1

13,1

19,6

23,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,8

2,7

2,8

 

0,4

5,0

-17,6

-24,2

Kemikalier og kemiske produkter

10,1

12,4

10,2

11,3

 

-3,3

10,5

7,5

14,9

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,2

5,1

4,6

4,8

 

-2,2

4,0

0,5

4,3

Maskiner undt. transportmidler

12,1

13,7

13,3

13,3

 

4,4

0,0

6,5

6,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,4

1,6

1,5

1,5

 

-8,2

0,5

9,8

10,5

Færdigvarer og andre varer

8,6

10,1

8,6

9,6

 

2,2

10,8

6,5

10,1

Udenrigshandlen (inkl. skibe, fly mv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt (eksport-import)

5,4

9,4

6,4

8,0

 

 

 

 

 

Import i alt

45,1

51,3

46,9

49,0

 

-1,2

4,4

3,3

4,7

Eksport i alt

50,5

60,7

53,3

57,0

 

0,1

7,0

5,9

6,5

1 Januar-marts 2015 i forhold til oktober-december 2014.

2 Januar-marts 2015 i forhold til januar-marts 2014.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper. Marts 2015

 

Import ekskl. skibe, fly mv.

 

Eksport ekskl. skibe, fly mv.

 

Faktisk

Sæsonkorr.

 

Marts

3 mdr.1

År2

 

Faktisk

Sæsonkorr.

 

Marts

3 mdr.1

År2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

50,5

48,3

 

4,6

3,1

5,3

 

60,4

56,7

 

7,1

5,8

6,4

Tyskland

10,8

10,3

 

5,7

6,4

5,6

 

10,0

9,6

 

-4,2

7,8

2,6

Sverige

6,0

5,8

 

-0,7

-2,0

0,4

 

6,3

5,9

 

-1,9

2,7

0,3

Storbritannien

2,3

2,2

 

3,9

-6,0

0,9

 

3,5

3,6

 

8,4

-16,6

-8,1

Nederlandene

4,2

4,0

 

7,5

3,6

10,2

 

2,2

2,1

 

3,3

2,6

-0,8

Norge

2,2

2,1

 

-13,2

-1,4

-10,8

 

3,7

3,6

 

-1,3

-1,1

3,7

USA

1,5

1,3

 

20,7

11,0

26,2

 

5,9

5,2

 

19,1

20,9

34,2

Kina

4,4

4,8

 

20,9

19,3

31,4

 

2,6

2,5

 

52,0

14,1

25,4

Frankrig

1,6

1,5

 

9,8

0,6

0,4

 

2,1

2,0

 

14,8

5,1

3,3

Italien

1,7

1,7

 

3,9

-1,8

-2,9

 

1,6

1,5

 

10,7

10,4

15,0

Polen

1,8

1,6

 

1,4

10,5

5,6

 

1,7

1,5

 

2,7

7,8

10,0

EU

35,8

33,9

 

4,1

2,7

3,2

 

35,0

33,1

 

1,9

3,1

1,3

Verden udenfor EU

14,7

14,4

 

6,0

4,1

10,8

 

25,4

23,6

 

15,4

10,1

15,1

OECD

40,8

38,9

 

4,4

2,9

3,1

 

48,3

45,7

 

2,6

5,4

5,9

BRIK3

6,0

6,1

 

16,3

9,6

25,3

 

3,8

3,5

 

27,1

2,8

3,7

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2015 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information