Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Offentlige udgifter budgetteret til 1.092 mia. i 2015

Budgetter for offentlig forvaltning og service (september-version) 2015

De samlede offentlige udgifter er budgetteret til 1.092 mia. kr. i 2015. De samlede udgifter er fordelt med 44 pct. til social beskyttelse, som dermed er det største udgiftsområde. Sundhedsvæsenet lægger beslag på 15 pct. af udgifterne og ender som nummer to. Generelle offentlige tjenester, som bl.a. indeholder renteudgifter, udgifter til domstole og økonomisk bistand til udlandet er nummer tre med 13 pct. af udgifterne. De resterende udgifter er fordelt på en lang række mindre områder.

Budgetterede offentlige udgifter. Funktionsfordelt. 2015

Forslag til finanlov 2015 på nationalregnskabsform

De offentlige budgetter for 2015 er her opgjort på nationalregnskabsform, dvs. bearbejdet efter de internationale retningslinjer for offentlige finanser. Opgørelsen tager udgangspunkt i forslag til finanslov for finansåret 2015 og i den indgåede kommuneaftale.

Offentligt underskud på 59,9 mia. kr. i 2015

Der er budgetteret med et underskud på 59,9 mia. kr. i løbende priser i 2015. Sidste år blev der i forbindelse med forslag til finanslov for 2014 budgetteret med et underskud på 38,4 mia. kr.

Offentligt forbrug budgetteret til 548,9 mia. kr.

Det offentlige forbrug er budgetteret til 548,9 mia. kr. i 2015 i løbende priser. Til sammenligning blev der budgetteret med et offentligt forbrug på 538,5 ved fremlæggelsen af forslag til finanslov for 2014.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og
service

 

 

2015*1

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

1036623

1.1

Løbende overførsler

473184

2.

Kapitaludgifter

54894

2.1

Kapitalakkumulation

41623

2.2

Kapitaloverførsler

13271

A.

Udgifter i alt

1091517

3.

Driftsindtægter

1020463

3.1

Salg af varer og tjenester

52648

3.2

Erhvervs- og formueindtægter

40816

3.3

Løbende skatter

912079

3.4

Andre løbende overførsler

14920

4.

Kapitalindtægter

11175

B.

Indtægter i alt

1031639

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

-16160

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-59878

* Foreløbige tal.
1 Tal udarbejdet på basis af budgetdokumenter.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2015*1

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

352539

2.

Forbrug af fast realkapital

38102

3.

Forbrug i produktionen

190357

4.

Andre produktionsskatter og -subsidier, netto

-6663

5.

Produktion (1+2+3+4)

574335

6.

Sociale ydelser i naturalier

27207

7

Salg af varer og tjenester

52648

8.

Forbrugsudgift (5+6-7)

548893

* Foreløbige tal.
1 Tal udarbejdet på basis af budgetdokumenter.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. september 2014 - Nr. 449

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. oktober 2015

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de tilgrundliggende regnskabs- og budgetdokumenter foreligger nationalregnskabskodet på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer på almindelige servicevilkår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Offentlige finanser