Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fald i både eksport og import i november

Udenrigshandel med varer (md) november 2014

I november faldt den samlede eksport med 2,3 pct. og den samlede import med 1,7 pct. Set over de seneste tre måneder faldt eksporten 0,4 pct. og importen 0,2 pct. Overskuddet på handelsbalancen i november blev på 6,3 mia. kr. Det viser tallene ekskl. skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer samt handelsbalance, eksklusive skibe, fly mv., sæsonkorrigeret

Eksporten steg til lande uden for EU, men faldt til EU

I perioden september-november steg eksporten til lande uden for EU med 3,5 pct. bl.a. som følge af stigninger på 8,2 pct. til USA og 7,0 pct. til Norge. Stigningen i eksporten til USA bestod særligt af lægemidler, mens stigningen til Norge bl.a. var forskellige olieprodukter.

Eksporten til EU faldt 2,6 pct. bl.a. forårsaget af fald i eksporten til Sverige på 11,5 pct. primært som følge af fald i salg af forskellige energiprodukter.

Fald i eksport af brændsler, men øget salg af maskiner

Godt hjulpet af en faldende oliepris faldt eksporten af brændsler 12,6 pct. i perioden september-november sammenlignet med de foregående tre måneder. Det skyldes bl.a. fald i salg af diverse olieprodukter. Omvendt steg eksporten af maskiner med 6,8 pct. som følge af øget salg af især vindmølledele til Storbritannien.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For januar-oktober 2014 er eksporten opjusteret med 2,4 mia. kr. og importen med 0,4 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. November 2014

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Oktober

November

Oktober

November

 

Oktober

November

3 mdr.1

År2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly mv.)

8,1

5,7

6,8

6,3

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly mv.)

48,1

43,8

44,8

44,0

 

-0,9

-1,7

-0,2

1,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,8

6,5

6,3

6,5

 

-0,3

3,3

3,8

4,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,3

1,6

1,3

1,4

 

-1,0

9,6

-0,7

-2,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

4,2

3,1

4,2

3,1

 

-1,0

-27,9

-12,0

-16,0

Kemikalier og kemiske produkter

6,3

5,8

6,0

6,0

 

3,1

0,8

5,7

5,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,9

6,0

6,2

6,1

 

-2,6

-1,0

-0,5

2,3

Maskiner undt. transportmidler

10,5

10,0

9,8

9,6

 

-1,4

-1,6

0,3

0,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

3,7

3,4

3,1

3,3

 

0,7

4,5

0,7

-0,4

Færdigvarer og andre varer

8,3

7,4

7,8

7,9

 

-3,0

1,7

-1,6

5,6

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly mv.)

56,2

49,6

51,5

50,4

 

2,8

-2,3

-0,4

-2,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,3

9,2

9,4

9,1

 

1,3

-2,8

-2,8

-3,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,1

2,0

2,3

2,3

 

-2,9

0,1

-2,2

-1,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,8

3,6

3,8

3,6

 

30,6

-4,1

-12,6

-19,2

Kemikalier og kemiske produkter

10,9

8,9

10,0

9,4

 

6,6

-5,4

-0,3

5,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,7

4,3

5,1

4,4

 

11,0

-14,0

-2,5

-9,2

Maskiner undt. transportmidler

12,6

12,1

11,5

12,0

 

-5,5

4,0

6,8

1,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,5

1,4

1,3

1,3

 

1,0

-2,8

-0,9

-8,2

Færdigvarer og andre varer

9,3

8,0

8,1

8,2

 

0,1

0,8

0,4

0,0

Udenrigshandlen (inkl. skibe, fly mv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt (eksport-import)

6,6

4,3

5,3

4,9

 

 

 

 

 

Import i alt

49,6

45,3

46,3

45,5

 

-1,7

-1,7

0,0

2,7

Eksport i alt

56,2

49,6

51,6

50,4

 

2,6

-2,2

-0,8

-2,8

1 September-november 2014 i forhold til juni-august 2014.

2 September-november 2014 i forhold til september-november 2013.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper. November 2014

 

Import ekskl. skibe, fly mv.

 

Eksport ekskl. skibe, fly mv.

 

Faktisk

Sæsonkorr.

 

November

3 mdr.1

År2

 

Faktisk

Sæsonkorr.

 

November

3 mdr.1

År2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

43,8

44,0

 

-1,7

-0,2

1,0

 

49,6

50,4

 

-2,3

-0,4

-2,2

Tyskland

9,5

9,3

 

-2,3

1,0

0,6

 

8,8

8,5

 

-1,2

-1,6

-4,7

Sverige

5,7

5,5

 

-3,6

1,8

1,0

 

5,8

5,8

 

2,6

-11,5

-9,6

Storbritannien

2,0

1,9

 

-17,5

-3,5

-5,6

 

4,5

4,3

 

-6,6

5,1

-2,1

Nederlandene

3,6

3,5

 

-4,5

1,7

5,3

 

2,1

2,1

 

10,2

3,1

-7,1

Norge

2,1

2,0

 

-27,5

-16,7

-10,4

 

4,0

3,9

 

8,2

7,0

12,7

USA

1,1

1,1

 

-0,5

-3,8

9,8

 

3,1

3,4

 

-10,6

8,2

8,2

Kina

2,9

3,5

 

8,0

2,6

13,3

 

1,8

1,8

 

-7,0

2,2

15,4

Frankrig

1,2

1,3

 

-3,0

-3,7

-3,0

 

1,7

1,8

 

-2,3

-14,7

1,9

Italien

1,5

1,6

 

5,0

-3,2

4,3

 

1,2

1,2

 

-1,7

2,7

2,0

Polen

1,5

1,5

 

6,8

-5,4

-4,9

 

1,2

1,3

 

-5,8

-2,3

3,0

EU

31,5

31,0

 

-2,2

0,1

-0,4

 

31,1

30,7

 

-3,6

-2,6

-5,2

Verden udenfor EU

12,3

13,0

 

-0,5

-1,0

4,6

 

18,5

19,6

 

-0,2

3,5

2,9

OECD

35,6

35,3

 

-4,0

-0,8

-0,2

 

41,1

41,1

 

-2,7

-1,2

-2,2

BRIK3

4,4

5,1

 

4,9

4,3

11,9

 

2,9

2,8

 

-14,4

-6,9

-2,9

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2015 - Nr. 10

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. februar 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information