Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat underskud på den offentlige saldo

Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2013 (november-version)

Underskuddet på de offentlige finanser var i 2013 på 20,0 mia. kr. Til sammenligning var der et underskud i 2011 på 38,0 mia. kr. og et underskud i 2012 på 68,4 mia. kr. Det relativt store underskud i 2012 skyldes bl.a. den ekstraordinære tilbagebetaling af efterlønsbidrag, som beløber sig til 28 mia. kr. Det relativt beskedne underskud i 2013 skal ses i sammenhæng med omlægninger af kapitalpensionsordningen, som har givet et ekstraordinært merprovenu i omegnen af 33 mia. kr.

Den offentlige saldo

Det offentlige forbrug steg med 0,4 pct.

Det offentlige forbrug var i 2013 på 504,0 mia. kr. i løbende priser. I 2012 var det offentlige forbrug på 502,0 mia. kr. Der var hermed tale om en stigning på 2,0 mia. kr. eller 0,4 pct. i løbende priser. Til sammenligning var der en stigning fra 2011 til 2012 på 2,2 pct. i løbende priser.

Udgifter til indkomstoverførsler steg med 7,8 mia. kr.

I 2013 er udgifterne til indkomstoverførsler opgjort til 342,3 mia. kr. Sammenlignet med 2012 er der tale om en stigning på 7,8 mia. kr. i løbende priser. Stigningen skyldes primært højere udgifter til folkepension og kontanthjælp.

Revisioner

Revisionerne i tallene for 2013 siden offentliggørelsen 15. september skyldes fremkomsten af nyere og bedre kilder. Denne opgørelse bygger på endelige og detaljerede regnskabstal for stat, regioner og kommuner. Desuden er hovedparten af de såkaldt offentlige tilskudsinstitutioner (fx universiteter) nu også dækket af egentlige regnskaber. Således er hovedparten af alle offentlige institutioner nu dækket af regnskabsmateriale. Beregningen af indkomstskatter bygger på oplysninger fra slutligningssystemet og må anses for forholdsvis sikre for de fleste skattearters vedkommende. Beregningen af produktions- og importafgifter (herunder moms) bygger på oplysninger fra Skatteministeriet, og betragtes som stort set endelige. Opgørelsen for 2011 er nu endelig.

Udgifter og indtægter for offentlig forvaltning og service

 

 

2009

2010

2011

2012*

2013*

 

 

mio. kr.

1.

Driftsudgifter

914976

959670

965809

993420

1002089

1.1

Indkomstoverførsler til husholdninger

291387

318544

324555

334497

342262

2.

Kapitaludgifter

58659

66640

76358

104423

74616

2.1

Kapitalakkumulation

52560

56842

59293

70152

68272

2.1

Kapitaloverførsler

6100

9798

17065

34271

6344

A.

Udgifter i alt

973636

1026310

1042167

1097843

1076706

3.

Driftsindtægter

923890

974225

997293

1028309

1054851

3.1

Salg af varer og tjenester

50254

54096

53972

54507

54440

3.2

Egenproduktion overført til investeringer

16319

16869

17481

18420

19376

3.3

Erhvervs- og formueindtægter

46140

47097

54096

50482

44625

3.4

Løbende skatter

770703

811763

827832

863010

895010

3.5

Bidrag til sociale sikringsordninger

22269

22548

22710

21162

19301

3.6

Andre løbende overførsler

18206

21851

21204

20727

22097

4.

Kapitalindtægter

1557

3005

6906

1093

1831

B.

Indtægter i alt

925448

977230

1004200

1029401

1056682

C.

Driftsoverskud (3-1) (bruttoopsparing)

8914

14555

31484

34889

52762

D.

Drifts- og kapitaloverskud (B-A)

 

 

 

 

 

 

(fordringserhvervelse, netto)

-48188

-49080

-37967

-68442

-20023

*Foreløbige tal.

Forbrugsudgift for offentlig forvaltning og service

 

 

2009

2010

2011

2012*

2013*

 

 

mio. kr.

1.

Aflønning af ansatte

301545

313186

310199

314276

316685

2.

Forbrug af fast realkapital

52695

54634

55211

56318

57305

3.

Forbrug i produktionen

166213

170715

170159

178023

178153

4.

Andre produktionsskatter

2721

2408

2794

2990

2992

5.

Andre produktionssubsidier

-4762

-4523

-6152

-6643

-6607

6.

Produktion (1+2+3+4+5)

518412

536420

532210

544964

548528

7.

Sociale ydelser i naturalier

29242

30120

29853

29972

29254

8.

Salg af varer og tjenester

-50254

-54096

-53972

-54507

-54440

9.

Egenproduktion overført til investering

-16319

-16869

-17481

-18420

-19376

10.

Forbrugsudgift (5+6-7)

481081

495575

490610

502010

503966

10.1

Individuel andel af forbrugsudgifter

333908

346466

344236

351185

354999

10.2

Kollektiv andel af forbrugsudgifter

147172

149109

146374

150825

148967

*Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. november 2014 - Nr. 550

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juni 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Opgørelsen er udarbejdet inden for rammerne af Databasen for Integrerede Offentlige Regnskaber (DIOR). Det betyder, at de regnskabs- og budgetdokumenter, som ligger til grund, foreligger med nationalregnskabskoder på et meget detaljeret niveau. Det er muligt at få adgang til disse informationer mod betaling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information