Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stadig færre offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.) 3. kvt. 2014

Antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige - eksklusive SU-modtagere - er fra andet til tredje kvartal faldet med 4.500 til 789.700. Antallet har haft en faldende tendens siden fjerde kvartal 2010, og der er i perioden blevet 68.800 færre personer på offentligt forsørgelse eksklusive SU, svarende til et fald på 8 pct. Alle tal der er nævnt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige

Stabilt antal på offentlig forsørgelse inklusive SU-modtagere

Når SU-modtagerne medregnes, var der i tredje kvartal 1.113.200 på offentligt forsørgelse, hvilket er 800 flere på offentligt forsørgelse end i andet kvartal. Siden fjerde kvartal 2010 har antallet af offentligt forsørgede, inklusive SU-modtagere, ligget stabilt og er i perioden kun steget med 7.400, svarende til en stigning på 1 pct.

Fortsat flere SU-modtagere

Antallet af SU-modtagere øges fortsat, og fra andet kvartal til tredje kvartal er antallet steget med 5.200 til 323.400. Siden tredje kvartal 2013 er antallet af SU-modtagere vokset med 19.400, en stigning på 6 pct.

Færre trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet

Fra andet kvartal til tredje kvartal faldt antallet af tilbagetrukne med 5.500 personer til 315.200. Det seneste år er antallet faldet med 20.100, et fald på 6 pct. De tilbagetrukne er personer på førtidspension, efterløn og fleksydelse. Der er siden tredje kvartal sidste år kommet 9.800 færre på førtidspension, 9.700 færre efterlønsmodtagere og 600 færre på fleksydelse.

Færre nettoledige, flere i ressourceforløb og nytteindsats over det seneste år

Antallet af nettoledige er faldet med 10.800, svarende til et fald på 9 pct., siden tredje kvartal sidste år. Modsat er antallet af personer i ressourceforløb seksdoblet til 4.400, mens nytteindsats, der er en ny ordning fra januar i år, omfattede 1.400 personer i tredje kvartal.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2013

2014

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

fuldtidsmodtagere (omregnet)

I alt

1117923

1118769

1113852

1112402

1113178

I alt uden SU-modtagere

813866

809658

800083

794221

789749

SU-modtagere

304056

309111

313769

318182

323431

Nettoledige i alt

117872

115524

107384

105686

107089

Ledige dagpengemodtagere1

85120

81037

78121

77838

79824

Ledige kontanthjælpsmodtagere

32752

34487

29263

27848

27265

Feriedagpenge

5065

4589

4543

5019

4785

Vejledning og opkvalificering i alt2

40040

40378

38825

37639

36416

Vejledning og opkvalificering (d)

5821

5471

5256

5032

4766

Vejledning og opkvalificering (k)

33004

33471

31658

30845

30419

6 ugers selvvalgt uddannelse (d)

1215

1436

1911

1762

1230

Støttet beskæftigelse i alt

94645

96808

97064

97710

95161

Virksomhedspraktik(d)

3663

3587

3376

3223

3089

Virksomhedspraktik(k)

14893

15055

14948

14887

14773

Nytteindsats (d)

Nytteindsats (k)

403

1368

1449

Ansættelse med løntilskud (d)

8152

7677

7231

6951

6332

Ansættelse med løntilskud (k)

6400

6665

6359

6022

5700

Jobrotation (d)

3799

5037

4977

4567

2793

Jobrotation (k)

541

747

824

865

576

Fleksjob3

52358

53170

54040

54911

55496

Skånejob3

4840

4870

4904

4915

4952

Barselsdagpenge1 i alt

51989

51914

52616

51956

54083

Tilbagetrækning i alt

335306

331231

326097

320709

315211

Førtidspension4

231479

228828

226115

223785

221657

Efterløn

97355

95888

93601

90842

87657

Fleksydelse5

6472

6516

6381

6082

5897

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

168949

169215

173554

175503

177005

Kontanthjælpsmodtagere6

88229

88582

92163

91733

91412

Kontanthjælp til udlændinge6

2236

2415

2629

2963

3400

Revalideringsydelse

2275

2049

2051

2013

2164

Ledighedsydelse

13886

13241

12626

12552

12940

Sygedagpenge1

61499

61410

61620

62591

61911

Ressourceforløb7

825

1518

2466

3651

5178

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede. Statistikken indeholder fortsat ikke data for voksenlærlinge, da styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering fortsat skønner, at indberetningerne af disse data er stærkt undervurderet.
1 De seneste tal for ledige dagpengemodtagere, barselsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere er erfaringsmæssigt hver især undervurderet med op til 1.000 fuldtidsmodtagere.
2 Fra og med 2014 vil personer på den nye mentorordning indgå under vejledning og opkvalificering i alt.

3 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
4 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
5 Fleksydelse er at betragte som efterløn for personer i fleksjob.
6 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller vurderes jobparate.
7 Fra og med 2013 kan man deltage i såkaldte ressourceforløb som alternativ til førtidspension.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. december 2014 - Nr. 646

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juli 2015

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation