Gå til sidens indhold

Tjenestehandlen trak eksporten op i august

Betalingsbalance og udenrigshandel august 2022

I august steg den samlede eksport af varer og tjenester med 2,7 pct. til 175 mia. kr., hvilket især skyldes en stigning i eksporten af tjenester. Den samlede import steg med 1,5 pct. til 140 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 7,9 pct., mens importen er steget 2,9 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Overskud på betalingsbalancen fortsætter op

I august steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 2,6 mia. kr. til 41,7 mia. kr. Det var en stigning i overskuddet på såvel varer som tjenester på i alt 2,5 mia. kr., som trak overskuddet op. Fra januar til august 2022 var overskuddet på 233,3 mia. kr., hvilket er 98,0 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Dette skyldes primært en stigning i overskuddet på tjenestehandel på 119 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Eksporten af energivarer fordoblet i 2022

Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. er steget fra at udgøre 4 pct. af den samlede vareeksport i de første otte måneder af 2021 til 8 pct. i 2022, hvilket skal ses i lyset af, at priserne på energivarer er steget i 2022. Generelt er der ikke de store forskydninger på varegrupperne fra år til år. Kemikalier og kemiske produkter (inkl. medicinalvarer), som er den største varegruppe i eksporten, udgjorde 19 pct. af den samlede vareeksport, hvilket var på niveau med samme periode året før. Maskiner, undt. transportmidler udgjorde 16 pct. i 2022, men 18 pct. året før.

Vareeksport på udvalgte grupper, andele i løbende priser, ikke sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhm

Stigning i vareeksporten til både USA og Tyskland i 2022

I 2022 er Danmarks to største eksportmarkeder blevet endnu større. Vareeksporten til USA udgjorde 14 pct. i 2022, hvilket var en pct. højere end året før.  Også vareeksporten til Tyskland steg fra 13 pct. i 2021 til 14 pct. i 2022.

Vareeksport fordelt på udvalgte lande, andele i løbende priser, ikke sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 14,3 mia. kr. for januar til juli 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Overskuddet for 2020 er nedjusteret med 3,4 mia. kr., og 2021 er opjusteret med 7,0 mia. kr. som følge af revisioner på formueindkomsten. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-august

 

Juli

August

August1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

39,1

41,7

..

..

135,3

233,3

Indtægter

194,8

199,3

2,3

7,1

1100,1

1452,3

Udgifter

155,6

157,7

1,3

2,0

964,8

1218,9

Varer og tjenester

32,5

35,0

..

..

116,6

205,1

Eksport

170,5

175,0

2,7

7,9

941,8

1265,7

 Import

138,0

140,1

1,5

2,9

825,2

1060,6

Varer

7,2

8,2

..

..

71,4

40,7

Eksport

91,6

92,6

1,0

6,3

573,1

682,1

Import

84,5

84,3

-0,2

3,1

501,7

641,4

Varer som krydser dansk grænse

2,4

0,4

..

..

21,6

0,7

Eksport

77,2

76,0

-1,6

4,5

485,3

574,4

Import

74,7

75,6

1,2

2,9

463,8

573,7

Varer som ikke krydser dansk grænse

4,8

7,9

..

..

49,8

39,9

Eksport

14,5

16,6

14,6

16,1

87,8

107,7

Import

9,7

8,7

-10,4

5,1

38,0

67,8

Tjenester

25,3

26,7

..

..

45,2

164,4

Eksport

78,8

82,5

4,6

9,7

368,7

583,6

Import

53,6

55,8

4,1

2,4

323,5

419,2

Indkomst

9,4

9,9

..

..

45,1

51,4

Indtægter

21,3

21,6

1,6

2,0

139,8

163,3

Udgifter

11,9

11,7

-1,7

-6,3

94,7

112,0

Løbende overførsler

-2,7

-3,2

..

..

-26,4

-23,1

Indtægter

3,0

2,7

-10,8

2,0

18,5

23,2

Udgifter

5,7

5,9

3,2

0,4

44,9

46,4

Kapitaloverførsler mv.

0,7

0,7

..

..

0,2

3,5

Fordringserhvervelse, netto

39,8

42,3

..

..

135,5

236,9

1 August 2022 i forhold til juli 2022.
Juni-august 2022 i forhold til marts-maj 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med lande uden for EU

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen med lande uden for EU udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere på: Detaljeret import og eksport

Nyt fra Danmarks Statistik

10. oktober 2022 - Nr. 344

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation