Gå til sidens indhold

Rejserestriktioner gav færre lange ferierejser i 2021

Ferie- og forretningsrejser 2021

Danskerne foretog i alt 2,1 mio. lange ferierejser med mindst fire overnatninger til udlandet i 2021. Det er et fald på 28 pct. i forhold til 2020, hvor der blev foretaget 2,9 mio. lange ferierejser. Før COVID-19 var der mellem 4,5 og 5,0 mio. lange ferierejser til udlandet om året. Ser man på første kvartal 2021, var antallet af lange ferierejser mindre end i 2020, mens antallet for de øvrige tre kvartaler var højere i 2021 end i 2020. Faldet skyldes COVID-19-restriktioner i starten af 2021, hvor der stort set ingen lange ferierejser var til udlandet.

Lange ferierejser til udlandet med mindst fire overnatningerKilde: Særkørsel på kvartalsniveau

Spanien er stadig det mest populære rejsemål

Det mest populære rejsemål til udlandet i 2021 var sædvanen tro Spanien - hertil gik 22 pct. af de lange ferierejser. Grækenland og Italien fulgte efter på anden- og tredjepladsen, begge med 11 pct. af de lange ferierejser. Rejserestriktionerne i starten af året betød, at sommerdestinationerne fyldte mere, mens typiske vinterdestinationer rykkede ned af listen. Det berørte især skidestinationer som Norge, Sverige og Østrig, men også andre populære vinterdestinationer som fx Thailand.

De mest populære destinationer for lange ferierejser. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/ff1.

Forbruget er tre gange så højt på udlandsrejser som på rejser i Danmark

For ferierejser, der varede mindst fire nætter og gik til udlandet, var det gennemsnitlige feriebudget på 8.982 kr. pr. person i 2021. På ferier i Danmark med mindst fire overnatninger var forbruget 3.150 kr. pr. person. Dette svarer til ca. en tredjedel af budgettet for udlandsrejser. På de korte ferierejser i Danmark og udlandet blev der i gennemsnit brugt 1.542 kr. pr. person, mens forbruget på forretningsrejser lå på 3.441 kr.

Feriehuse er den mest brugte indkvarteringsform på lange ferier i Danmark

Lejede og egne feriehuse udgjorde tilsammen 54 pct. af indkvarteringsformerne for lange ferierejser i Danmark. Herudover blev gratis indkvartering hos familie og venner brugt som primær indkvarteringsform på 23 pct. af de lange rejser i Danmark. På lange ferierejse til udlandet var indkvartering på hotel den mest brugte. Af ferierejserne til udlandet havde 43 pct. hotel som indkvarteringsform, mens 29 pct. enten benyttede lejet eller eget feriehus.

Flyrejser til udlandet fylder mere igen

Flyet blev brugt som transportform på 65 pct. af de lange ferierejser til udlandet, hvilket er en stigning i forhold til 2020, hvor fly udgjorde 58 pct. Herefter kommer bilen, som var transportmiddel på 25 pct. af rejserne. Ser man på lange ferierejser i Danmark, bliver bilen brugt som transportmiddel på 80 pct. af de lange ferierejser.

Ferie- og forretningsrejser fordelt efter transportmiddel og indkvarteringsform. 2021

 

Ferierejser

 

Forretningsrejser

 

Mindst fire
overnatninger

En til tre
overnatninger

 

 

 

Danmark

Udland

Danmark og udland

 

Danmark og udland

 

mio.

Rejser i alt

3,4

2,1

9,7

 

1,4

 

antal

Overnatninger pr. rejse

7

10

2

 

4

 

kr.

Udgift pr. person pr. rejse

3150

8982

1542

 

3441

 

pct.

Transportmiddel

 

 

 

 

 

Bil

80

25

76

 

66

Tog

8

4

12

 

13

Skib

6

3

3

 

3

Fly

1

65

3

 

10

Bus

4

2

4

 

6

Sejlbåd

 

Cykel

 

Andre transportmidler

1

2

 

3

Indkvarteringsform

 

 

 

 

 

Hoteller og Feriecentre i alt

9

43

22

 

63

Camping

9

4

5

 

4

Vandrerhjem

1

2

1

 

3

Lejet feriehus

30

16

9

 

4

Eget feriehus

24

13

15

 

4

Familie og venner

23

15

43

 

12

Skib og lystbåd

1

2

1

 

0

Andre overnatningsformer

3

5

3

 

2

Anm.: 'Udgift pr. person pr. rejse' dækker over alle udgifter i forbindelse med rejsen. Forudbetalte flybilletter, hotelophold og pakkerejser indgår også. Grundet afrundinger summerer nogle af kolonnerne ikke til 100 pct.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ff3 og ff4.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed grundet COVID-19

Restriktioner mod COVID-19 har haft stor indvirkning på befolkningens rejsemønstre og medført større udsving i rejseaktiviteterne end sædvanligt. Det betyder, at de detaljerede opgørelser af rejsemønstrene kan være behæftet med større usikkerhed end normalt. Usikkerheden vurderes dog til at være lille og ikke noget, der påvirker det samlede billede.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2022 - Nr. 237

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Tallene er baseret på en interviewundersøgelse, som er en del af en årlig EU-turismeundersøgelse, der har til formål at beskrive danskernes rejsemønster. Undersøgelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve med herboende danskere i alderen 15 år +.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation