Gå til sidens indhold

Jordbrugets bytteforhold tangerer laveste niveau

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 1. kvt. 2022

De voldsomme prisændringer for jordbrugets salgsprodukter og priser på forbrug i produktion betyder, at forholdet herimellem, kaldet bytteforholdet, i første kvartal 2022 med indeks 91 tangerer det laveste niveau i det seneste årti i starten af 2016. Det skyldes især en kraftig stigning i jordbrugets købspriser på foder, gødning og energi.

Indeks for jordbrugets bytteforhold (forholdet mellem jordbrugets løbende salgs- og købspriser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Prisudvikling på salgsprodukter

Landmandens priser på korn, mælk og oksekød ligger alle i højeste niveau i perioden siden 2010. Prisindekset for korn er højest med indeks 167 i marts 2022, når 2015 er lig 100, efterfulgt af mælk i indeks 144 og kvæg i indeks 126. Derimod ligger svin i prisindeks 96, men her skal man blot tilbage til 2020, hvor priserne var særdeles høje.

Prisindeks på landbrugets vigtigste salgsprodukter (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Priser på forbrug i produktionen er kraftigt opadgående

På omkostningssiden viser priserne på jordbrugets forbrug i produktionen kraftige stigninger over de seneste år. Især priserne på energi, gødning og foder er steget. Prisen på energi er steget 92 pct. i forhold til 2015, mens kunstgødning er steget med 54 pct., hvilket skyldes flere faktorer bl.a. priser på energi, der betyder meget for fremstillingen af gødning. Prisen på foder er samtidig steget 34 pct., hvilket bl.a. kan relateres til usikkerhed om verdensproduktionen af korn og proteinafgrøder som følge af krigen i Ukraine.

Prisindeks på energi, gødning og foder (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Stigende priser på foder betyder forringet bytteforhold

Svineproducenterne mærker de stigende priser på især foder, hvilket betyder en mindre indtjening, da salgspriserne endnu ikke er steget tilsvarende. Det har betydet et voldsomt forringet bytteforhold, hvilket har medført et fald i svinebestanden. Den seneste opgørelse af svinebestanden 1. april 2022 viser et fald i bestanden på 5 pct., men antallet af søer fald med 6 pct., se www.statistikbanken.dk/svin.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt-
fordeling

4. kvt.
2022

1. kvt.
2022

1. kvt. 2021
- 1. kvt. 2022

4. kvt. 2021
- 1. kvt. 2022

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

93

91

-7,3

-2,0

Jordbrugets salgsprodukter

1.000

108

111

7,0

2,9

Vegetabilske salgsprodukter

308

117

139

24,0

19,1

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

136

149

32,3

9,3

Raps

33

135

163

42,0

20,7

Grøntsager og prydplanter

78

105

125

4,5

18,8

Animalske salgsprodukter1

692

102

100

-0,3

-2,2

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

117

124

41,2

5,9

Svin

308

92

91

-16,0

-2,0

Fjerkræ

26

95

100

10,9

4,7

Mælk

195

127

141

26,0

10,9

Forbrug og investeringer

1.000

116

122

15,4

5,0

Forbrug i produktionen

876

118

124

17,2

5,6

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

163

177

48,2

8,4

Gødningsstoffer

37

141

154

84,9

9,3

Plantebeskyttelsesmidler

35

94

94

0,2

-0,1

Foderstoffer

297

118

130

24,3

10,1

Vedligeholdelse og reparation

81

108

110

2,5

1,2

Investeringsgoder

124

107

109

4,4

1,1

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
1 Inklusive pelsdyr.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lpris21

Nyt fra Danmarks Statistik

12. maj 2022 - Nr. 169

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. november 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation