Gå til sidens indhold

Detailsalget faldt i maj

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,1 %
april - maj 2022

Detailomsætningsindeks maj 2022

Detailhandlen lå 1,1 pct. lavere i maj end i april, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet i maj ses inden for både fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer, som falder med hhv. 1,6 og 1,1 pct. Med en lille stigning på 0,1 pct. var salget af beklædning mv. reelt uændret i forhold til april. Den nedadgående tendens i detailsalget skal ses i lyset af et nyt historisk lavpunkt i forbrugerforventningerne, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:224.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailsalget i maj 2022 var lavere end i maj 2021

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 7,0 pct. lavere i maj 2022 end i samme måned 2021. Det dækker over en lille stigning i varegruppen beklædning mv. på 0,9 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 5,9 og 9,3 pct.

Stigning i salg af kultur- og fritidsprodukter

Opgjort i løbende priser steg den samlede hovedgruppe for kultur- og fritidsprodukter, med 17,2 pct. for januar-april 2022 sammenlignet med den samme periode året før. Stigningen ses inden for alle brancher i hovedgruppen, hvor detailhandel med bøger, aviser og papirvarer steg mest med 87,9 pct. Cykel- og knallertforretninger steg med 1,9 pct. i samme periode. Målt i løbende priser er detailsalget i cykel- og knallertforretninger steget år for år i perioden fra 2019 til 2022.

Detailhandel med kultur og fritidsprodukter januar til april sammenlignet med året førKilde: www.statistikbanken.dk/deta151, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

2022

 

2021-2022

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.*
 

Maj.*
 

 

Dec.
-feb.

Mar.
-maj.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

107,6

112,2

110,5

109,9

111,1

109,9

 

110,1

110,3

Fødevarer og andre dagligvarer

99,6

102,1

99,6

98,2

98,3

96,7

 

100,4

97,7

Beklædning mv.

96,2

100,6

106,8

108,4

116,5

116,6

 

101,2

113,8

Andre forbrugsvarer

118,5

125,5

122,7

122,7

123,4

122,2

 

122,2

122,8

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-5,0

4,3

-1,6

-0,5

1,1

-1,1

 

-3,1

0,2

Fødevarer og andre dagligvarer

-1,2

2,4

-2,4

-1,4

0,1

-1,6

 

-0,9

-2,7

Beklædning mv.

-17,4

4,6

6,1

1,5

7,5

0,1

 

-14,6

12,5

Andre forbrugsvarer

-5,6

5,9

-2,2

-0,0

0,6

-0,9

 

-2,5

0,4

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Mar.
 

Apr.
 

Maj.
 

Mar.
 

Apr.*
 

Maj.*
 

 

Mar.
-maj.

Mar.
-maj.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

119,8

110,9

120,1

107,1

112,3

111,7

 

116,9

110,4

Fødevarer og andre dagligvarer

110,0

97,9

105,6

98,9

100,9

99,4

 

104,5

99,7

Beklædning mv.

83,9

90,6

113,1

93,3

116,0

114,2

 

95,9

107,8

Andre forbrugsvarer

138,0

129,1

136,8

118,7

123,4

124,1

 

134,6

122,1

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

23,5

9,3

5,5

-10,6

1,2

-7,0

 

12,3

-5,6

Fødevarer og andre dagligvarer

6,8

-4,8

-4,8

-10,1

3,1

-5,9

 

-1,1

-4,6

Beklædning mv.

107,3

133,4

38,9

11,2

28,1

0,9

 

79,0

12,5

Andre forbrugsvarer

33,7

13,3

10,2

-14,0

-4,4

-9,3

 

18,4

-9,3

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-1,1 %
april - maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2022 - Nr. 233

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var i 2021: fødevarer og andre dagligvarer 48,1 pct., beklædning mv. 4,7 pct., andre forbrugsvarer 47,2 pct. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation