Gå til sidens indhold

Færre konkurser og tabte job i januar

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
176
Januar 2022
-7,0 %
fra december 2021 til januar 2022

Konkurser januar 2022

Der var 176 erklærede/kundgjorte konkurser i januar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 7,0 pct. færre end i december. Konkurserne medførte 555 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 20,0 pct. færre end i december. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden november-januar var 7,8 pct. højere end i august-oktober, mens jobtabet var 3,9 pct. højere. Afviklingen af iværksætterselskaberne fra 15. oktober har vist sig i form af et betydeligt antal tvangsopløsninger i januar, men endnu ikke i form af konkurser.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Mange iværksætterselskaber blev tvangsopløst i januar

2.800 tvangsopløsninger i januar gav en ekstraordinær top i det normale årsforløb. Hovedårsagen er en omfattende aktivitet med opløsning af iværksætterselskaber, som havde sidste frist 15. oktober sidste år for omdannelse til anden virksomhedsform eller frivillig opløsning. Hvor der i fjerde kvartal kun blev opløst 175 IVS'er, blev der alene i januar opløst 2.000. Flere end 99 pct. heraf var såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og en omsætning < 1 mio. kr.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Ni ud af ti konkursbegæringer ender med en konkurs

Der har i forhold til 51.500 konkursbegæringer i perioden 2015-2021 været 46.700 konkurserklæringer, og dvs. at 91 pct. er endt med en konkurserklæring i 2021 endda 98 pct. Konkursbegæringerne i form af egen- og kreditorbegæringer giver derfor en rimelig indikation på, hvad der kan forventes af konkurser. Det gælder også selv om tidsforløbet fra begæring til erklæring ikke er kendt, fordi identiteten på virksomheden bag en konkursbegæring er uoplyst.

Nulvirksomheder er årsag til store udsving set over årene

Der har været store udsving i antallet af konkursbegæringer over årene, men udsvingene både heri og i det totale antal konkurser kan stort set alene tilskrives nulvirksomheder, idet konkurserne i de aktive virksomheder har ligget på et ret konstant niveau. Det aktuelle månedlige niveau for konkursbegæringer antyder ikke en betydelig/kraftig stigning i antallet af konkurser udover det sædvanlige sæsonbetingede niveau, og hvad der følger af iværksætterselskabernes ophør.

Konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i januar

Det totale antal erklærede konkurser i januar var på 447 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 155 eller 35 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. Heraf var 122 anpartsselskaber, mens fem var iværksætterselskaber. De resterende 292 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 169 heraf var anpartsselskaber, mens 100 var iværksætterselskaber. I alt gik 105 iværksætterselskaber konkurs i december.

Region Midtjylland stod for en tredjedel af de tabte job i januar

Der blev tabt 555 job ved de 447 erklærede konkurser i januar mod 694 tabte job i december. Region Hovedstaden stod for 24 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 19 pct. og Region Syddanmark for 17 pct. Region Midtjylland stod for 34 pct. og Region Nordjylland for 5 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - januar 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

66954

28995

43,3

112

93

Aktive virksomheder

7371

3972

53,9

111

72

Nulvirksomheder

59583

25023

42,0

112

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

1232

1378

838

647

574

541

467

347

467

718

561

571

544

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

229

199

185

161

153

167

149

118

179

222

195

189

176

Faktiske i alt

1112

1194

866

590

508

486

454

194

385

774

795

981

447

Landbrug, skovbrug og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiskeri

15

11

15

8

7

12

8

3

6

7

10

14

7

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

47

50

34

17

16

22

30

6

14

31

41

43

24

Bygge og anlæg

145

150

126

83

68

82

74

34

77

115

112

129

74

Handel og transport mv.

318

329

231

172

126

132

122

56

116

217

220

243

129

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

23

23

17

12

12

15

10

5

11

25

18

19

6

Erhvervsservice

201

225

182

136

191

92

81

35

71

139

147

182

81

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

363

406

261

162

88

131

128

55

89

240

246

351

125

Uoplyst aktivitet

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

Hovedstaden

621

825

474

297

179

216

230

81

182

448

452

626

208

Sjælland

102

97

82

57

53

67

60

22

45

78

84

86

46

Syddanmark

101

83

109

121

152

73

64

21

54

79

47

75

60

Midtjylland

219

145

140

75

91

87

69

50

64

117

173

155

105

Nordjylland

69

44

61

40

33

43

31

20

40

52

39

39

28

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

810

773

740

606

733

431

788

331

1248

808

1232

694

555

Hovedstaden

382

290

297

201

275

152

195

79

555

321

594

271

132

Sjælland

146

109

104

70

106

70

83

24

184

55

221

63

106

Syddanmark

128

42

59

100

63

105

145

10

191

133

129

93

96

Midtjylland

92

299

119

152

251

76

285

70

178

154

177

218

191

Nordjylland

62

33

161

83

38

28

80

148

140

145

111

49

30

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
176
Januar 2022
-7,0 %
fra december 2021 til januar 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2022 - Nr. 32

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Se flere konjunkturindikatorer, og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur