Gå til sidens indhold

2020 var et godt år for gartnerierne

Regnskabsstatistik for gartneri 2020

Der var fremgang i indtjeningen for heltidsgartnerierne fra 2019 til 2020, idet driftsresultatet i gennemsnit steg fra 775.000 kr. til 914.000 kr., svarende til en stigning i afkastningsgraden fra 4,7 til 5,3 pct. Statistikken omfatter såvel økologiske som konventionelle gartnerier.

Heltidsgartneriernes driftsresultatKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Fremgang i væksthus

Driftsresultatet for potteplantegartnerier steg fra 0,8 mio. kr. i 2019 til 1,1 mio.kr. i 2020. Potteplantegartnerierne havde et turbulent år i 2020 med fald i priser og omsætning i forårsmånederne, efter at COVID-19 havde lukket landet mere eller mindre ned. Da forsommeren kom, var omsætning og priser højere end året før, og for året som helhed var potteplantepriserne 2 pct. højere end i 2019. Priser og omsætningsudvikling måned for måned fremgår af www.statistikbanken.dk/lpris16.

Gartnerier med grøntsager i væksthus havde en fremgang i driftsresultatet fra 1,1 til 1,5 mio. kr. efter gennemsnitlige prisstigninger for produkterne på 3 pct., se Jordbrugets prisforhold 2020. Omsætningsmæssigt er væksthusgrøntsagsgartnerierne de største blandt gartnerierne, idet der blev produceret for 17,2 mio. kr. pr. gartneri i gennemsnit.

Fremgang for planteskoler og for frugt og bær

Planteskolernes driftsresultat steg fra 1,0 til 1,4 mio. kr. i gennemsnit. Fremgangen hænger sammen med 5 pct. højere priser på produkterne i forhold til 2019, se publikationen Jordbrugets prisforhold 2020. Også i 2019 var der stigning i produktpriser såvel som i driftsresultat.

Virksomheder med frugt og bær havde et driftsresultat på 452.000 kr. sammenlignet med 319.000 kr. i 2019. Fremgangen hænger sammen med prisstigninger på produkterne på 24 pct., se Jordbrugets prisforhold 2020. Det skal dog nævnes, at årspriserne på frugt og bær og på frilandsgrøntsager ikke helt følger høståret for produkterne, idet en del af dem, fx æbler og gulerødder, i et vist omfang sælges året efter, at de er høstet.

Der er 186 virksomheder med frugt og bær, og det er flere end der er af de øvrige driftsformer inden for gartnerisektoren. Men omsætningsmæssigt er virksomhederne mindst - der blev produceret for 3,2 mio. kr. pr. virksomhed i 2020.

Tilbagegang for gartnerier med frilandsgrøntsager

Som den eneste driftsform inden for gartneriet havde frilandsgrøntsager et lavere driftsresultat, som blev reduceret fra 1,3 mio. kr. i 2019 til 0,9 mio. kr. i 2020. Frilandsgrøntsager var også den eneste produktgruppe med prisfald, idet priserne i gennemsnit var 3 pct. lavere end i 2019.

Store variationer

Det gennemsnitlige driftsresultat på 914.000 kr. for heltidsgartnerierne dækker over store forskelle mellem de enkelte gartnerier. Således havde den bedste fjerdedel et gennemsnitligt driftsresultat på 2,8 mio. kr., mens det for den dårligste fjerdedel var på minus 0,1 mio. kr.

Spredning i heltidsgartneriernes driftsresultatKilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Gartneri i 40 år

Statistikken for 2019 var nr. 40 i rækken af gartneriregnskabsstatistikker, idet den første gang udkom for regnskabsåret 1980. I den anledning blev der lavet en analyse af gartnerierhvervets udvikling i de 40 år, læs den her: Gartneri i 40 år.

Alle deltidsjordbrug

Der er ikke som i tidligere år en statistik for deltidsgartnerier, idet disse nu sammen med konventionelle og økologiske landbrug indgår i en samlet gruppe af deltidsjordbrug.

Resultat, balance mv. for heltidsgartnerier. 2020

 

Potte-
planter
 

Væksthus-
grønt-
sager

Frilands-
grønt-
sager

Frugt
og bær
 

Plante-
skoler
 

2020
i alt
 

2019
I alt
 

Antal gartnerier

137

66

97

186

92

613

644

Væksthusareal (m²)

16934

20069

434

9161

1.535

6522

5887

Frilandsgartneri (ha)

0,7

0,7

86,4

20,1

21,8

23,9

23,9

Arbejdsforbrug (timer)

23748

30646

18475

8053

19916

17414

15840

 

1.000kr.

Bruttoudbytte

14410

17170

10835

3245

9747

9413

8601

Driftsresultat

1065

1463

910

452

1368

914

775

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

581

984

475

27

888

459

326

Investeringer i gartneriaktiver

944

812

595

499

125

585

531

Aktiver

17230

20323

46771

17360

18906

22712

21504

Egenkapital

7594

7987

8063

6023

8393

7396

7210

 

pct.

Soliditetsgrad efter

 

 

 

 

 

 

 

hensættelser

47

41

33

38

47

41

42

Afkastningsgrad

8,7

11,2

4,4

1,7

9,0

5,3

4,7

1Delvis inkl. dyrkningstunneller.
Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og /jord7

Nyt fra Danmarks Statistik

8. oktober 2021 - Nr. 367

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation