Gå til sidens indhold

Dømte for indbrud begår oftest kriminalitet igen

Tilbagefald til kriminalitet 2017-2019

Blandt personer, der i 2017 blev løsladt fra afsoning eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik 29 pct. en ny lovovertrædelse i løbet af to år. For personer, der havde begået indbrud i beboelse, var tilbagefald til ny kriminalitet mest udbredt. Her havde 50 pct. begået en ny lovovertrædelse i løbet af de første seks måneder, yderligere 14 pct. i løbet af de efterfølgende seks næste måneder og i alt 76 pct. inden for to år. Indbrud i beboelse omfatter villaer o.l., lejligheder, værelser og landejendomme. Personer, der havde begået en seksualforbrydelse, var med 25 pct. den gruppe ud af de udvalgte nedenstående overtrædelsestyper, hvor færrest begik ny kriminalitet.

Varighed til tilbagefald til ny kriminalitet. Udvalgte overtrædelsestyper. 2017-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv1

Dømte for indbrud begår også flest nye lovovertrædelser

Halvdelen af alle de personer, der begik ny kriminalitet, begik kun én ny lovovertrædelse i løbet af de undersøgt to år, mens hver femte begik fire eller flere. Personer, der havde begået indbrud i beboelse, havde med 68 pct. den største andel, der begik fire eller flere nye lovovertrædelser. Andelen, der kun havde ét tilbagefald, var derimod kun på 13 pct. For personer, der havde begået røveri, var det over halvdelen, som begik fire eller flere nye lovovertrædelser.

Dømte for seksualforbrydelser har oftest kun ét tilbagefald

Af de personer, der oprindeligt havde begået en seksualforbrydelse og som begik ny kriminalitet, havde 52 pct. kun begået én ny lovovertrædelse i løbet af de efterfølgende to år. Der var 18 pct., der begik fire eller flere nye lovovertrædelser. For de resterende udvalgte overtrædelsestyper, havde mindre end halvdelen af de personer, som begik ny kriminalitet, kun begået én lovovertrædelse inden for to år.

Antal tilbagefald til ny kriminalitet. Udvalgte overtrædelsestyper. 2017-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv5

Dømte for butikstyveri begår oftest en straffelovsovertrædelse igen

Af de personer, der oprindeligt havde begået butikstyveri og som begik kriminalitet igen, havde 58 pct. begået endnu en straffelovsovertrædelse ved det første tilbagefald. I langt de fleste tilfælde var det en ejendomsforbrydelse såsom tyveri og indbrud. For personer, der havde begået indbrud i beboelse og som begik kriminalitet igen, var tendensen den samme. For personer, som havde kørt spirituskørsel og begik ny kriminalitet, var 54 pct. dømt for en ny færdselslovs-overtrædelse ved det første tilbagefald. For personer, som oprindeligt var dømt efter særloven om euforiserende stoffer og begik ny kriminalitet, begik 52 pct. endnu en særlovsovertrædelse.   

Overtrædelsestype ved første tilbagefald. Udvalgte overtrædelsestyper. 2017-2019Kilde: www.statistikbanken.dk/recidiv2

Nyt fra Danmarks Statistik

5. oktober 2021 - Nr. 358

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken beskriver personer, der i et givent år er blevet løsladt efter afsoning i fængsel mv., eller som har fået en fældende strafferetlig afgørelse, dog eksklusive ubetingede frihedsstraffe. Hvis disse personer begår en ny lovovertrædelse inden for to år, betragtes det som tilbagefald til ny kriminalitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Kriminalitet