Gå til sidens indhold

Inflationen falder i Danmark og stiger i EU

Inflationen i Danmark
+3,4 %
dec. 2020 - dec. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
dec. 2020 - dec. 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks december 2021

Inflationen i Danmark faldt i december 2021 til 3,4 pct. fra 3,8 pct. i november 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 5,2 pct. til 5,3 pct. I euroområdet steg inflationen til 5,0 pct. i december fra 4,9 pct. i november. I Danmark er det i høj grad prisændringer på brændstof og fødevarer, der trækker inflationen ned i december i forhold til måneden før. Brændstof trækker også ned i inflationen i EU i forhold til måneden før, men dette mere end opvejes af bl.a. prisstigninger på fødevarer. I Danmark faldt fødevarepriserne fra november til december. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark var uændret på 1,5 pct. i december i forhold til måneden før. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 3,1 pct. fra 2,9 pct., og i euroområdet steg den til 2,7 pct. fra 2,6 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Energi holder inflationen oppe

I 23 ud af 27 EU-lande er det enten el, gas og andet brændsel eller drift af transportmidler, herunder brændstof, der trækker mest op i inflationen i december. I de fire resterende EU-lande er det fødevarer, der trækker mest op.

Estland og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Estland havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i december på 12,0 pct., mens Malta havde den laveste inflation i EU på 2,6 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 1,3 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. December 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, december 20211

 

Inflation
 

 

Vægte 2021

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Nov.
2021

Dec.
2021

 

 

 

 

 

 

pct.

EU-272

1.000,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,2

5,3

Euroområdet

793,5

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

4,9

5,0

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

30,4

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

7,1

6,6

Cypern

1,9

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,7

4,8

Estland

1,8

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

8,6

12,0

Finland

15,6

 

Drift af transportmidler

Daginstitutioner og social forsorg

 

3,5

3,2

Frankrig

160,2

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

3,4

3,4

Grækenland

16,3

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

4,0

4,4

Irland

12,7

 

Drift af transportmidler

Andre personlige effekter

 

5,4

5,7

Italien

130,0

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

3,9

4,2

Letland

2,2

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

7,4

7,9

Litauen

4,4

 

El, gas og andet brændsel

Større forbrugsgoder ifm. fritid, kultur

 

9,3

10,7

Luxembourg

2,7

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

6,3

5,4

Malta

0,8

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

2,4

2,6

Nederlandene

44,0

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

5,9

6,4

Portugal

18,3

 

Drift af transportmidler

Alkoholiske drikkevarer

 

2,6

2,8

Slovakiet

6,9

 

Fødevarer

El, gas og andet brændsel

 

4,8

5,1

Slovenien

3,2

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

4,9

5,1

Spanien

83,8

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

5,5

6,6

Tyskland

231,3

 

Drift af transportmidler

Porto

 

6,0

5,7

Østrig

26,9

 

Drift af transportmidler

Faktisk husleje

 

4,1

3,8

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

10,5

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

6,3

6,6

Danmark

13,5

 

El, gas og andet brændsel

AV/fotoudstyr og computere

 

3,8

3,4

Kroatien

7,4

 

Fødevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

4,7

5,2

Polen

82,0

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

7,4

8,0

Rumænien

33,5

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

6,7

6,7

Sverige

24,3

 

El, gas og andet brændsel

Medicinske produkter og udstyr

 

3,9

4,5

Tjekkiet

19,7

 

Drift af transportmidler

El, gas og andet brændsel

 

4,8

5,4

Ungarn

15,8

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

7,5

7,4

Europa uden
for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Drift af transportmidler

Teletjenester

 

3,9

3,9

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Ikke-alkoholiske drikkevarer

 

5,8

6,1

Schweiz

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

1,5

1,3

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Inflationen i Danmark
+3,4 %
dec. 2020 - dec. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+1,5 %
dec. 2020 - dec. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

25. januar 2022 - Nr. 22

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge, Schweiz og Storbritannien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation