Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer juni 2021

Det samlede producentprisindeks for varer er i juni 2021 steget med 10,1 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er den største årsstigning siden juni 2011. I denne måned ses stigninger for alle hovedgrupper; energiforsyning, råstofindvinding og industri på hhv. 114,4, 59,0 og 1,6 pct., som er listet efter deres bidrag til stigningen i det samlede producentprisindeks. De enkelte hovedgrupper udgør hhv. 6,7, 4,3 og 88,3 pct. af det samlede producentprisindeks. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 6,6 pct. Stigningen i importprisindekset er den største stigning siden april 2011. Udviklingen i importprisindekset er hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 5,0 pct., samt en stigning i råstofindvinding på 55,9 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af metalindustri og kemivareindustri. Industri udgør ca. 96 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,1 pct. Stigningerne for både det samlede producentprisindeks og importprisindekset skal ses i sammenhæng med at indeksene var på et lavt niveau i juni 2020 som følge af nedlukningen af Danmark i marts 2020 pga. COVID-19.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Fortsat stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er steget med 3,6 pct. set i forhold til maj måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i energiforsyning på 24,3 pct., mens råstofindvinding og industri begge bidrager med en stigning på hhv. 10,5 og 1,2 pct.

Importprisindeks for varer er steget med 1,0 pct. set i forhold til maj måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 0,9 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i metalindustri og kemivareindustri.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2017

2020

2021

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Juni
 

Apr.

 

Maj

 

Juni

Maj - juni
2021
 

Juni 2020
- juni 2021
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

102,2

106,9

108,6

112,5

3,6

10,1

Råstofindvinding og industri

92,53

102,4

104,4

105,0

106,7

1,6

4,2

Råstofindvinding

4,27

77,6

103,7

111,7

123,4

10,5

59,0

Industri

88,26

103,4

103,8

103,9

105,1

1,2

1,6

Energiforsyning

6,70

90,0

136,4

155,3

193,0

24,3

114,4

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

102,1

104,4

104,4

104,4

0,0

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

102,4

112,4

116,1

122,0

5,1

19,1

Råstofindvinding og industri

84,93

102,8

108,2

109,9

111,7

1,6

8,7

Råstofindvinding

6,77

74,8

100,1

111,5

113,7

2,0

52,0

Industri

78,16

105,2

108,0

108,5

110,2

1,6

4,8

Energiforsyning

13,31

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,76

102,1

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

101,6

102,3

102,5

104,9

2,3

3,2

Råstofindvinding og industri

98,34

102,0

101,6

101,6

103,3

1,7

1,3

Råstofindvinding

2,37

68,1

94,0

92,7

124,5

34,3

82,8

Industri

95,96

102,1

101,0

101,0

101,8

0,8

-0,3

Energiforsyning

1,66

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

99,2

103,3

104,7

105,7

1,0

6,6

Råstofindvinding og industri

99,48

98,9

102,7

103,9

105,0

1,1

6,2

Råstofindvinding

3,11

89,6

127,6

133,2

139,7

4,9

55,9

Industri

96,36

98,9

101,8

102,9

103,8

0,9

5,0

Energiforsyning

0,52

52,2

157,3

195,8

191,4

-2,2

266,7

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2021 er beregnet med vægte fra 2017. Indekstallene for 2020 er beregnet med vægte fra 2016.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juli 2021 - Nr. 265

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation