Gå til sidens indhold

Markant fald i detailhandlens forventninger

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -3
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021

Konjunkturbarometer for erhvervene januar 2021

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen faldt fra 10 i december til nul i januar, hvilket både skyldes fald i vurderingen af de seneste måneders omsætning og nok så meget, et stort fald i forventningerne til de kommende måneders omsætning. Dette reflekterer naturligt nok den udvidede lockdown, som detailhandlen blev udsat for hen over julen, og som fortsat er i kraft. De øvrige erhverv, industri, serviceerhverv samt bygge og anlæg faldt også, men mere beskedent med mellem 1 og 3 point. Tillidsindikatorerne for erhvervene og for den samlede økonomi faldt følgelig også. Det supplerende spørgsmål omkring COVID-19 og risiko for afvikling af virksomheden viste størst negativ ændring for detailhandlen.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeret. Januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k

Tillidsindikatorerne snubler let ind i januar 2021

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, faldt fra 97,2 i december til 94,4 i januar. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, faldt også fra 97,8 til 95,3. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige, Storbritannien samt USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. Januar 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Fortsat høj risiko i visse serviceerhverv for afvikling på grund af COVID-19

Generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af COVID-19 som lille. Detailhandlen ligger højest i januar med 3 pct. af virksomhederne (vægtet efter størrelse), der vurderer, at der er nogen eller meget stor risiko for at måtte afvikle. I serviceerhvervene falder vurderingen af risikoen fra 2 pct. i december til 1 pct. i januar, men der er stadig kritiske brancher, hvor risikoen vurderes langt højere, det gælder turismebrancherne samt ejendomsservice, rengøring o.a.

Risiko i udvalgte brancher for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19Kilde: Data for COVID-19-spørgsmål, inkl. historik (Excel)

Kvartalsspørgsmål for industribarometeret

I kvartalsmånederne januar, april, juli og oktober stilles supplerende spørgsmål, bl.a. om produktionsbegrænsninger, men også om ordreindgang, ordrebøger, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse o.a.

Grafen sammenligner to produktionsbegrænsende faktorer på tværs af industri, serviceerhverv og bygge og anlæg, nemlig mangel på arbejdskraft og mangel på efterspørgsel. Se videre i Fokus på konjunkturbarometrene, figurerne 5, 9 og 12.

Produktionsbegrænsninger. Udvikling i mangel på arbejdskraft og mangel på efterspørgselKilde: www.statistikbanken.dk/baro3 og kbyg33 og kbs2

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2020

2021

 

Jan.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

100,0

86,0

87,8

91,1

89,6

97,8

95,3

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

99,3

85,5

87,5

90,1

89,8

97,2

94,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-10

-11

-12

-7

-9

-2

-3

 

Produktionsforventning (sk)

8

-1

5

8

5

15

14

 

Ordrebeholdning (bk)

-17

-21

-29

-21

-25

-15

-18

 

Færdigvarelagre (bk)

20

10

11

8

8

6

5

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-7

-10

-7

-9

-7

-5

-6

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

7

-2

2

3

4

6

5

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-21

-17

-16

-21

-17

-15

-16

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

6

-17

-15

-15

-13

-8

-11

 

Faktisk omsætning (sk)

5

-28

-22

-17

-14

-11

-13

 

Forventet omsætning (sk)

8

-2

-4

-12

-12

-4

-6

 

Faktisk forretningssituation

5

-22

-20

-15

-12

-10

-13

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

0

6

12

11

7

10

0

 

Faktisk omsætning (sk)

-5

18

37

33

31

27

20

 

Forventet omsætning (sk)

15

7

6

8

-4

10

-10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

11

7

6

7

5

7

11

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -3
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
januar 2021
Ændring -1 point
dec. 2020 - jan. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

28. januar 2021 - Nr. 27

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene