Gå til sidens indhold

Erhvervene gik ud af 2020 med optimisme

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
December 2020
Ændring +7 point
November-december 2020
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -5
December 2020
Ændring +2 point
November-december 2020

Konjunkturbarometer for erhvervene december 2020

De sammensatte konjunkturindikatorer for erhvervene steg ganske pænt i december og erhvervene går således ind i 2021 med optimisme. Dog er størstedelen af data indkommet de første to uger af december, hvorfor skærpelsen af COVID-19-restriktioner i slutningen af december ikke er fuldt reflekteret. Status på 2020 er at indikatorerne for industri, byggeri og detailhandel er tilbage på eller over niveau fra før krisen satte ind i marts. For serviceerhvervene, kniber det med at komme tilbage, hvilket dog især skyldes udsatte brancher som hoteller, restauranter og rejsebureauer, samt rengøring. Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer de fire erhverv, stiger også i december og er med 96,5 tæt på samme niveau som december sidste år, hvor tallet var 99,7.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeret. December 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatorerne steg også ved udgangen af 2020

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, stiger pænt fra 88,2 i november til 96,5 i december. Tillidsindikatoren, der inkluderer forbrugertilliden, steg også, fra 88,2 til 97,1. Se evt. Nyt fra Danmarks Statistik 2020:482 om forbrugerforventningernes stigning i december. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tal for EU, Tyskland, Sverige, Storbritannien samt USA.

Tillids- og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeret. December 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/tillid og Tillidsindikator - metodebeskrivelse (pdf).

Visse serviceerhverv ser risiko for afvikling på grund af COVID-19

Under Eksperimentel Statistik er der et opslag om et specifikt COVID-19-spørgsmål. Generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af COVID-19 som lille - også inden for serviceerhverv samlet set, men for rejsebureauer, restaurationer og hoteller vurderes risikoen som høj. Det gælder også brancher for ejendomsservice (inkl. rengøring), mens risikoen inden for kultur og sport samt transport vurderes som lille i december 2020. Detaljerede tal for erhvervene og deres underbrancher findes under Data for COVID-19-spørgsmål, inkl. historik (Excel). Størstedelen af data indkommet de første to uger af december.

Risiko i udvalgte brancher for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19Kilde: Data for COVID-19-spørgsmål, inkl. historik (Excel).

Find flere konjunkturbarometertal

I tabellen herunder opstilles tal for tillidsindikatorerne, de sammensatte konjunkturindikatorer og deres komponenter. I Statistikbanken findes mere detaljerede tal for konjunkturbarometrenes underbrancher. Og i månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer og standardanalyser.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk)
og brudkorrigerede tal med (bk).

2019

2020

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

101,1

82,4

84,9

86,8

89,8

88,2

97,1

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

99,7

81,0

84,2

86,5

88,6

88,2

96,5

Industri

Sammensat (bk, sk)

-8

-7

-10

-12

-7

-9

-2

 

Produktionsforventning (sk)

11

14

0

5

8

5

15

 

Ordrebeholdning (bk)

-18

-21

-21

-29

-21

-25

-15

 

Færdigvarelagre (bk)

16

14

10

11

8

8

6

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-6

-13

-10

-7

-9

-7

-5

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

4

-1

-2

2

4

4

6

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-16

-24

-17

-16

-21

-17

-15

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

5

-27

-17

-15

-15

-13

-8

 

Faktisk omsætning (sk)

5

-42

-28

-22

-17

-14

-11

 

Forventet omsætning (sk)

6

-4

-2

-2

-13

-13

-4

 

Faktisk forretningssituation

5

-35

-22

-20

-15

-12

-10

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

-4

11

7

13

12

7

10

 

Faktisk omsætning (sk)

2

11

18

37

33

31

27

 

Forventet omsætning (sk)

1

30

8

7

8

-5

10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

15

8

6

6

6

5

6

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
December 2020
Ændring +7 point
November-december 2020
Bygge og anlæg, konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -5
December 2020
Ændring +2 point
November-december 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. januar 2021 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene