Gå til sidens indhold

Tilliden til gunstig konjunkturudvikling stiger

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2017

Efter et år med faldende tendens holder den sammensatte konjunkturindikator for detailhandel i november niveauet på 10 som i oktober. Også industrien holder samme niveau som i oktober, mens serviceerhverv og bygge og anlæg har mindre ændringer. Tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervenes og forbrugerforventningernes konjunkturindikatorer, er til gengæld steget kraftigt fra 0,98 til 1,32 takket være bidrag fra andre basisindikatorer end dem, der indgår i de sammensatte konjunkturindikatorer.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Julen står for døren og detailhandlens indikator er positiv

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen på 10 er både i oktober og november trukket op af høje forventninger til omsætningen de kommende tre måneder (nov. - jan.), der som bekendt omfatter black friday, jul samt nytårsudsalg.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, m/u sæsonkorrigering

Tillidsindikatoren er steget kraftigt

Tillidsindikatoren for Danmark steg fra 0,98 i oktober til 1,32 i november. Stigningen er bl.a. præget af stigninger i vurderinger af faktisk omsætning (seneste tre måneder) og beskæftigelsesforventninger i industrien - samt stigende tal for beskæftigelsesforventninger i serviceerhvervene. Også en samlet stigning i forbrugerforventningsindikatorerne bidrager til den overordnede stigning.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Vurdering af eksportordrebeholdningen i Europa

Hver måned vurderer industrivirksomhederne om deres eksportordrebeholdning er ikke tilstrækkelig, tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Omregnet til indekstal - for sammenlignelighedens skyld - er de samlede vurderinger af eksportordrebeholdningerne inden for EU steget fra et basisniveau på nul primo 2015 til 15 i oktober 2017. Det betyder, at flere og flere virksomheder anser deres eksportordrebeholdning for tilstrækkelig - uden at den nødvendigvis er mere end tilstrækkelig. Tyskland følger det samlede EU's udvikling, mens Sverige og Storbritannien markerer sig med ganske høje stigningsrater over det seneste år. Polen og Tjekkiet har udviklet sig mere moderat, og markant viser Spanien et dyk igennem det seneste halve år.

Eksportordrebeholdning i udvalgte EU-lande. Indekserede vurderinger

Danske industrivirksomheders vurdering af eksportordrebeholdningen

Danmark har det seneste år fulgt den samme stigende tendens som EU. I reelle nettotal, det vil sige ikke-indekserede værdier, betyder det, at færre virksomheder vurderer deres eksportordrebeholdning som ikke tilstrækkelig. Således er der i november 2017, med nettotallet minus 8, kun en overvægt på 8 pct. af industriens virksomheder, der oplever deres eksportordrebeholdning som ikke tilstrækkelig. Virksomhederne vægtes med deres størrelse målt på antal ansatte.

Blandt de fire branchegrupper er det fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (fx fødevarer og medicin), som har de mindst negative vurderinger med nettotallet minus 2. I forhold til nettotallet på minus 20 i januar 2015 er det en stigning på 18 procentpoint. De øvrige tre branchegrupper viser stigninger fra januar 2015 til november 2017 på mellem 19 og 23 procentpoint.

Eksportordrebeholdning. Vurdering. Industriens branchegrupper i Danmark

Sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Tabellen viser de fire sammensatte konjunkturindikatorer og underkomponenter.

Sammensat konjunkturindikator og komponenter, sæsonkorrigeret (s.k.) hvor angivet

 

 

2016

2017

 

 

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Industri

Sammensat (s.k.)

-7

2

6

0

0

2

2

 

Produktionsforventning (s.k.)

13

20

30

16

12

22

21

 

Ordrebeholdning

-25

-8

-7

-7

-7

-10

-6

 

Færdigvarelagre

10

5

5

8

5

6

8

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-7

-2

-3

-4

-4

-1

-2

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

7

10

8

8

9

12

11

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-20

-14

-14

-16

-17

-14

-14

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

0

10

9

10

11

10

12

 

Faktisk omsætning (s.k.)

-3

12

9

10

13

12

15

 

Forventet omsætning (s.k.)

5

10

9

13

13

9

14

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

-2

8

9

6

7

8

8

Detailhandel

Sammensat

6

2

3

2

-2

10

10

 

Faktisk omsætning

0

12

12

7

-10

4

6

 

Forventet omsætning

32

8

12

12

13

36

33

 

Lagerbeholdning

15

14

14

12

10

9

8

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de 2 eller 3 underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. november 2017 - Nr. 460

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene