Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Historisk statistik

Her får du adgang og overblik over alle de historiske publikationer, der på nuværende tidspunkt kan hentes digitalt.

I 1835 udkom det allerførste Statistiske Tabelværk med resultater fra folketællingerne i 1801 og 1834. Siden har Danmarks Statistik og institutionens forgængere udgivet i hundredevis af statistiske publikationer om stadig flere emneområder. Vi arbejder løbende på, at alle disse gamle publikationer skal lægges på nettet i digitale udgaver, men der er stadig et stykke vej endnu.

Historisk statistik
 

Vælg filtrering

Viser 51 - 100 af 171
 
Titel Første
udgivelsesår
Første
periode
Seneste
periode
DISCOLØN 1994 1994 2004
Dokumentation af de kvartalsvise nationalregnskaber 1991
Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder 1991 1986 1986
Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer 1983
Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder 1991 1986 1986
Dødelighed og erhverv 1979 1970-75 1996-2005 - med et tilbageblik til 1970
Dødsårsagerne 1886 1880-1884 1885-1889
Ejendomssalg 1925 1923 1983
En Fremstilling af nogle Dødeligheden vedrørende Forhold 1863 1845-1854 1845-1854
En input-output prismodel for Danmark 1976
Energimultiplikatorer 1979 1975 (og 1979) 1975 (og 1979)
Erhvervsstrukturen 1970 1948-1958 1948-1958
Erhvervstællingen 1925 1925 1958
Fertiliteten efter kvinnans ålder och paritet hos danska kvinnor födda sedan 1945 1979
Fertiliteten udenfor ægteskab 1968
Fertilitetsforskelle i Danmark 1965
Fertility Trends in Denmark in the 1980s 1993
FINDAN Finansiel sektor til ADAM 1989
Fire matematiske modeller til oplandsafgrænsning 1972
Folketal, areal og klima 1964 1901-60 1901-60
Folketingsvalg (historiske) 1849 1848 2007
Folketælling 1800 1787 1981
Fra Bergsøe til Skak-Nielsen 2007
Fysiske input-output tabeller for Danmark 1999
Færdselsuheld 1931 1930 2009
Hartkorn, banktaksation, jordejendommenes fordeling m.v. 1837
Husleje og boligforhold 1911 1. februar 1911 november 1950
IDA - en integreret database for arbejdsmarkedsforskning : hovedrapport 1991
Import-, beskæftigelses- og energimultiplikatorer 1982 1979 1982
Income-Expenditure Relations of Danish Wages and Salary Earners 1965 1955 1955
Indkomst- og erhvervsforholdene i Grønland ved hjemmestyrets indførelse 1984
Indkomst- og formueansættelserne til staten 1960 1958-1959 1968-1969
Indkomster 1999 1997 2014
Indkomster og formuer 1975 1973 1996
Indkomster og formuer ved slutligningen for 1973 1970 1972
Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 1963 1. hæfte, 1953-62 5. hæfte, 1953-64
Industriens omkostninger til miljøbeskyttelse 1995 1994 1994
Indvandrere og deres efterkommere i Danmark 1991
Infant Mortality in Denmark 1965 1931-1960 1931-1960
Input-output multiplikatorer 1980 1975 1975
Input-output systemet i ADAM 1985
Input-output tabeller for Danmark 1970 1966 1966
Input-output tabeller og analyser 1987 1983 2001
Integreret arbejdsmarkedsstatistik 1999 1995-1997 1995-1997
Kilder til personoplysninger i IDA om uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst 1991
Kilder til personoplysninger i IDA vedrørende demografiske forhold, samliv og familie 1991
Klassifikation af brancher og privat konsum i nationalregnskabet 1981
Kommunale finanser 1972 1970/71 og 1971/72 1990
Kommunale valg 1963 1962 1989
Konstruktion af en input-output tabel for Danmark 1992 1934 1934

Kontakt

Informations­service og Bibliotek