Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003

Publikationen bidrager til at belyse kapitalapparatets og arbejdsstyrkens betydning for produktivitetsudviklingen gennem de sidste 30-40 år.
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003 giver en forståelse af baggrunden for den økonomiske vækst og den fortsatte stigning i velstanden.

Publikationen viser bl.a., at arbejdsproduktiviteten i perioden 1966-2003 i gennemsnit er vokset med 3,7 pct. om året. Produktiviteten var især høj i 60'erne og 70'erne, men er siden aftaget.

Endvidere viser analysen, at den fortsatte og kraftige vækst skyldes en række forskellige faktorer: flere og bedre maskiner, computere m.m., bedre uddannet arbejdskraft, ny teknologi og bedre produktionsteknikker, en bedre organisering af produktionen på arbejdspladserne samt en omfordeling af kapitalapparat og arbejdskraft fra mindre produktive til mere produktive erhverv.


Produktivitetsudviklingen i Danmark

Kolofon

Produktivitetsudviklingen i Danmark
Økonomi
ISBN: 87-501-1470-0
Udgivet: 1. juni 2005 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Magnus Børre Eriksen
Telefon: 39 17 36 68

Produktivitetsudviklingen i Danmark 1988-2000

Med temapublikationen Produktivitetsudviklingen i Danmark 1988-2000 sættes der for første gang tal på vækstfaktorerne i dansk økonomi. En stigende produktion pr. arbejdstime er forudsætningen for højere velstand, hvad enten denne velstand har form af højere realløn eller mere fritid.
Med temapublikationen Produktivitetsudviklingen i Danmark 1988-2000 sættes der for første gang tal på vækstfaktorerne i dansk økonomi. En stigende produktion pr. arbejdstime er forudsætningen for højere velstand, hvad enten denne velstand har form af højere realløn eller mere fritid.

Det er velkendt, at et større produktionsapparat pr. medarbejder sammen med tekniske fremskridt og mere uddannelse er blandt kilderne til en højere produktivitet. Men præcist, hvor stor en rolle disse faktorer spiller for væksten i arbejdsproduktiviteten og dermed i velstanden, har hidtil været uklart.

Produktivitetsudviklingen i Danmark 1988-2000 sætter bl.a. tal på, hvor meget de øgede investeringer i it-udstyr, har betydet for væksten i produktiviteten. Samtidig viser de nye beregninger, hvilke specifikke erhverv der er motorerne bag produktivitetsudviklingen i Danmark.

Den nye temapublikation opstiller en metode, hvorpå man kan måle udviklingen i produktiviteten. Dette såkaldte vækstregnskab bygger på de seneste amerikanske studier af den økonomiske væksts natur.

Tallene viser, at for den markedsmæssige økonomi som helhed ligger hovedforklaringen på den voksende produktivitet og velstand i perioden 1988-2000 hverken i øget uddannelse eller i et større traditionelt produktionsapparat pr. medarbejder. Det er derimod den tekniske udvikling, som sammen med en bedre tilrettelæggelse af produktionen alene tegner sig for godt halvdelen af periodens produktivitetsvækst.

Beregningerne viser imidlertid, at også de store investeringer i it-udstyr har haft en mærkbar indflydelse på væksten i arbejdsproduktiviteten. Ikke mindst inden for service-erhvervene har det voksende it-kapitalapparat betydet produktionsvækst.

Produktivitetsudviklingen i Danmark 1988-2000 bringer detaljerede erhvervsgrupperinger, som bl.a. viser, at det mere traditionelle produktionsudstyr især spiller en rolle for produktivitetsvæksten i de primære erhverv, fx landbruget.

Mere information
Kontakt Kirsten Bonde på tlf. 39 17 33 27 eller kib@dst.dk.


Produktivitetsudviklingen i Danmark

Kolofon

Produktivitetsudviklingen i Danmark
Økonomi
ISBN: 87-501-1377-1
Udgivet: 24. marts 2004 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Magnus Børre Eriksen
Telefon: 39 17 36 68

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig