Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder 1986

I dette arbejdsnotat dokumenteres kilder og metoder til beregning af det private forbrug i det danske nationalregnskab. Notatet udgør en del af den dokumentation, som blev udarbejdet til EF-Kommisionen i 1990, i henhold til BNI-direktivet. Direktivet beskriver anvendelsen af bruttonationalindkomsten (BNI) som beregningsgrundlag for en del af bidragene til EF fra og med 1988.

På grund af ovennævnte formål er dokumentationen i princippet afgrænset til at omhandle beregnnigen af de endelige tal for det private forbrug for 1986. Dokumentationen af niveauerne indebærer imidlertid at også tidligere år inddrages (især tilbage til forbrugsundersøgelsen 1981), og at nationalregnskabssystemets generelle afstemningsprocedure beskrives.

Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 34

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder

Kolofon

Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder
Økonomi
ISSN: 0105-2047
ISBN: 87-501-0824-7
Udgivet: 30. november 1991 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Kirsten Balling
Telefon: 39 17 30 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig