Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder 1986

Denne rapport indeholder dokumentation og beskrivelse af de metoder, der ligger til grund for opstillingen af produktionssiden i det danske nationalregnskab for 1986. Det er alene beregningerne af den branchevise værditilvækst i løbende priser (det endelige nationalregnskab), der dokumenteres.

Dokumentationsarbejdet er blevet udført under hensyntagen til de forpligtelser, som følger af at bruttonationalindkomsten i markedspriser fra og med året 1988 er grundlag for beregning af finansieringsbidrag til EF.

 

Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 32

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder

Kolofon

Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder
Økonomi
ISSN: 0105-2047
ISBN: 87-501-0806-9
Udgivet: 30. april 1991 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Kirsten Balling
Telefon: 39 17 30 51

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig