Gå til sidens indhold

Bygningsopgørelse 1. januar 1988

Bygningsopgørelsen 1988 giver detaljerede oplysninger om bygningsbestanden pr. 1. januar 1988, opgjort efter antal bygninger og bygningsarealer. Materialet er primært på landsbasis, men der gives også mere summariske oplysninger for de enkelte kommuner og amter.

Grundlaget for opgørelsen er Bygnings- og Boligregistret (BBR).

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Bygningsopgørelse

Kolofon

Bygningsopgørelse
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-0767-4
Udgivet: 30. april 1990 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Paul Lubson
Telefon: 39 17 35 42

Bygningsopgørelse 1. januar 1981

Bygningsopgørelsen 1. januar 1981 indeholder opgørelser over landets samlede bygningsbestand, dens anvendelse og størrelse og dens fordeling efter opførelsesperiode, varmeinstallation, og opvarmningsmiddel. Der er også tabeller med angivelse af ydervæggens materiale og tagdækningsmateriale, vandforsynings- og afløbsforhold samt antal etager. Oplysningerne kan findes på landsplan og på amts- og kommuneplan.

Statistisk tabelværk, 1982:IX

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Bygningsopgørelse

Kolofon

Bygningsopgørelse
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1981 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Paul Lubson
Telefon: 39 17 35 42

Bygningsopgørelse 1. april 1977

Bygningsopgørelsen 1. april 1977 indeholder opgørelser over landets samlede bygningsbestand, dens anvendelse og størrelse og dens fordeling efter opførelsesperiode, varmeinstallation, og opvarmningsmiddel. Der er også tabeller med angivelse af ydervæggens materiale og tagdækningsmateriale samt antal etager. Oplysningerne kan findes på landsplan og på amts- og kommuneplan.

Statistisk tabelværk, 1980:VIII

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Bygningsopgørelse

Kolofon

Bygningsopgørelse
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1977 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Paul Lubson
Telefon: 39 17 35 42

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig