Gå til sidens indhold

Boligtællingen 1. januar 1991

Denne udgivelse giver detaljerede oplysninger om befolkningens boligforhold og bestanden af boliger pr. 1. januar 1991, fordelt på boligtabeller, husstandstabeller, persontabeller og kommunetabeller, og fx efter antal værelser, samlet areal, ejerforhold, installationer, opførelsesperiode og mange flere variable.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Boligtællingen

Kolofon

Boligtællingen
Borgere
ISBN: 87-501-0839-5
Udgivet: 31. maj 1992 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Boligtællingen 1. januar 1981

Boligtællingen 1. januar 1981, indeholder boligtabeller, husstandstabeller, persontabeller og kommunetabeller. Boligtabellerne indeholder tal på boliger fordelt efter antal værelser, boligens art, opførelsesperiode, installationer som fx. toilet, bad og køkkenforhold. Husstandstabellerne beskriver husstandene i boligart, antal personer i lejlighederne, boligens størrelse og installationsforhold. Persontabellerne indeholder oplysninger om beboere i boliger efter boligens art, beboerens køn, ægteskabelig stilling og alder samt børn under 18 år. Kommunetabellerne giver oplysninger som i de andre tabelafsnit blot fordelt på kommuner.

Statistisk Tabelværk, 1982:II

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Boligtællingen

Kolofon

Boligtællingen
Borgere
Udgivet: 31. december 1981 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Boligtællingen 1. januar 1980

Boligtællingen 1. januar 1980 indeholder boligtabeller, husstandstabeller, persontabeller og kommunetabeller. Boligtabellerne indeholder tal på boliger fordelt efter antal værelser, boligens art, opførelsesperiode, installationer som fx. toilet, bad og køkkenforhold. Husstandstabellerne beskriver husstandene i boligart, antal personer i lejlighederne, boligens størrelse og installationsforhold. Persontabellerne indeholder oplysninger om beboere i boliger efter boligens art, beboerens køn, ægteskabelig stilling og alder samt børn under 18 år. Kommunetabellerne giver oplysninger som i de andre tabelafsnit blot fordelt på kommuner.


Statistisk Tabelværk, 1981:lll

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Boligtællingen

Kolofon

Boligtællingen
Borgere
Udgivet: 31. december 1980 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Boligtællingen 1. april 1977

Boligopgørelsen 1. april 1977:

Indeholder opgørelser over boliger efter art, dvs. enfamilieshuse, boliger i flerfamilieshuse, ejerlejligheder, stuehuse og kollegieboliger. Der er opdeling på antal værelser, areal, installationsforhold, toilet- køkken- og badeforhold og opførelsesperiode. Tallene er på landsplan, på kommuner og på amtskommuner.

Statistisk Tabelværk, 1980:V

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Boligtællingen

Kolofon

Boligtællingen
Borgere
Udgivet: 31. december 1977 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Boligtællingen 1. januar 1976

Beregnet boligbestand i de enkelte kommuner pr. 1. januar 1976:

Indeholder tabeller over beboede lejligheder efter antal værelser, i enfamiliehuse, rækkehuse, etageejendomme , andre huse samt klubværelser. Man kan ogs se antallet af lejligheder i alment boligbyggeri. Tallene er på kommuner, kommunegrupper samt hovedlandsdele. Desuden kan man se tal på boligbyggeriet fra 1970-1975.

Statistisk Tabelværk, 1977:lll

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Bemærk at i årene 1960, 1965 og 1970 er boligtælling udgivet
sammen med folketællingerne.


Boligtællingen

Kolofon

Boligtællingen
Borgere
Udgivet: 31. december 1976 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Boligtællingen oktober 1955

Beskriver i tekst og tabeller lejlighedernes fordeling efter værelsesantal, udstyr, dvs. elektrisk lys, opvarmningsforhold, bad, toiletforhold og kogeinstallationer, samt antallet af beboere pr. lejlighed. Desuden kan man finde tabeller over indehaverens køn og ægteskabelige stilling samt husenes opførelsesår. Tabellerne er opgjort på samlede grupper: Hovedstaden, hovedstadens 9 forstæder, provinsbyer med over 20.000 indbyggere, bymæssige købstæder med over 1000 indbyggere samt sognekommuner.

Udgivet i Statistiske Meddelelser, Rk. 4, Bd. 170, hft.3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Bemærk at i årene 1960, 1965 og 1970 er boligtælling udgivet
sammen med folketællingerne.Boligtællingen

Kolofon

Boligtællingen
Borgere
Udgivet: 31. december 1955 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig