Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Nyt nationalregnskab 1988-1996

I 1993 vedtog FN et nyt sæt internationale retningslinier for opstilling af nationalregnskaber. For at sikre at det danske nationalregnskab blev omlagt i overensstemmelse med de nye internationale normer, startede Danmarks Statistik i 1993 en hovedrevision af det danske beregningssystem for nationalregnskabet.

Resultatet, som kan læses i denne udgivelse, er et system som er baseret på definitioner i overensstemmelse med de nye manualer, ajourførte kilder og metoder, nye klassifikationer samt et fremrykket basisår for fastprisberegninger.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 46

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Nyt nationalregnskab

Kolofon

Nyt nationalregnskab
Økonomi
ISBN: 87-501-0995-2
Udgivet: 31. oktober 1997 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Annette Thomsen
Telefon: 39 17 38 68

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig