Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Integreret arbejdsmarkedsstatistik 1995-1997

I 1995 etablerede Danmarks Statistik det treårige projekt "Arbejdsmarkedsbalancer" med henblik på at forbedre den løbende overvågning af arbejdsmarkedet. og dermed give statistikbrugerne et bedre beslutnnigsgrundlag. Udgangspunktet var at udvikle eet statistiksystem, som integrerede de forskellige arbejdsmarkedsstatistikker.

Arbejdsmarkedsstatistik ligger i et krydsfelt mellem den økonomiske statistik og personstatistik, hvor ønskerne til statistik er mange og varierede. I løbet af projektperioden er det blevet klart, at det ikke er muligt at tilfredsstille alle behov for arbejdsmarkedsstatistik med eet enkelt statistiksystem. Projektet har derfor koncentreret arbejdet om at udvikle statistiksystemer, der på et højere aggregeret dataniveau integrerer al arbejdsmarkedsstatistik. I denne rapport præsenteres to nye statistiksystemer, nemlig arbejdsmarkedsregnskabet og arbejdstidsregnskabet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet er at belyse befokningens tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en periode, mens arbejdstidsregnskabet belyser omfanget af det præsterede arbejde og aflønningen af dette arbejde.

Projektet blev gennemført med tilskud fra Den Europæiske Socialfonds Mål 4.


tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig