Gå til sidens indhold

Skove og plantager 2000

Danmark er ifølge vores nationalsang et land, der "-står med brede bøge". Men i de seneste årtier har egetræerne vundet ind på bøgene. Antallet af hektar beplantet med bøgetræer er steget en smule, men det er især arealet med egetræer, som er steget markant i løbet af de seneste 10 år.
Disse oplysninger og mange flere kan man finde i Danmarks Statistiks nye udgivelse Skove og plantager 2000. Ti år er gået siden Danmarks Statistiks seneste opgørelse af de danske skove, som nu bl.a. indeholder afsnit om skovenes sundhedstilstand, biodiversitet og miljøbeskyttende funktioner.

Som noget nyt indeholder Skove og plantager nu også en opgørelse af hvor meget jord, der er blevet inddraget til anlægning af ny skov ved såkaldt skovrejsning. Danmarks skovareal er nu 486.000 ha, svarende til 11,3 pct. af landets samlede areal. Fra 1990 til 2000 er der foretaget skovrejsning på 27.500 ha, og heraf er de 8.000 ha løvtræ.

Med bogen følger en cd-rom, som indeholder den database, hvorfra mange af bogens tabeller og figurer er taget. Cd-rom'en indeholder langt flere og mere detaljerede tal end de, der er blevet plads til i bogen.

Skove og plantager 2000 er skrevet i samarbejde med Skov & Landskab og Skov- og Naturstyrelsen.


Skove og plantager 1990

I Skove og plantager 1990 kan man finde oplysninger om antallet af skove og plantager i Danmark, størrelsesfordelinger, bevoksningsforhold, administrations- og ejerforhold samt selve hugsten. Endvidere beskrives produktionsklasse og bonitet samt stående vedmasse og tilvækst.

Bogen er produceret i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Statistik, som en fortsættelse af publiceringen af de tidligere skovtællinger. Den forrige blev afholdt i 1976.

Skove og plantager 1990 er opdelt i to dele, hvor første del fokuserer på hovedtal ved hjælp af tekst, tabeller og figurer, samt et uddybende tekstafsnit. Bogens anden del består af en række bilagstabeller med oplysninger om de variable, som tællingen belyser.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Skove og plantager

Kolofon

Skove og plantager
Erhvervsliv
ISBN: 87-501-0887-5
Udgivet: 28. februar 1994 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Karsten Larsen
Telefon: 39 17 33 78

Skove og plantager 1976

Skove og plantager 1976  indeholder oplysninger om antallet af skove og plantager opdelt på landsdele, størrelse, areal, træart, alder, bonitet, vedmasse, hugst og ejerforhold.

Statistiske meddelelser, 1979:5

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

 


Skove og plantager

Kolofon

Skove og plantager
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1976 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Karsten Larsen
Telefon: 39 17 33 78

Skove og plantager 1965

Bogen indeholder oplysninger om antallet af skove og plantager opdelt på landsdele, størrelse, areal, træart, alder, bonitet, hugst og ejerforhold.


Statistiske meddelelser, 1967:10

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Skove og plantager

Kolofon

Skove og plantager
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1967 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Karsten Larsen
Telefon: 39 17 33 78

Skove og plantager 1951

Bogen indeholder oplysninger om antallet af skove og plantager opdelt på landsdele, størrelse, areal, træart, alder, bonitet, hugst og ejerforhold.

Statistiske meddelelser, 4.154.3


Der er tidligere - 1907 og 1923 - udkommet to publikationer
vedrørende Skovbruget i Danmark.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Skove og plantager

Kolofon

Skove og plantager
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1954 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Karsten Larsen
Telefon: 39 17 33 78

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig