Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kvinder & Mænd 2011

Publikationen samler oplysninger fra forskellige dele af den eksisterende statistik for at belyse ligheder og uligheder mellem kønnene i Danmark.

Publikationen gennemgår bl.a. familieliv, børn, helbred, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomst og kriminalitet.

Desuden ser publikationen på politisk deltagelse, ledelse og magt.

Mht. til det seneste valg til folketinget (2011) fremgår det således, at 33 pct. af de 804 opstillede kandidater var kvinder. Blandt de 175 valgte kandidater var 68 kvinder, svarende til en andel på 39 pct.

Mænd uden børn
En af de forskelle, som publikationen belyser, er, hvor mange mænd og kvinder der ikke får børn. Svaret er, at hver femte danske mand på 49 år ikke har nogen børn. Det samme gør sig kun gældende for hver syvende jævnaldrende kvinde.

Barnløshed er mest udbredt blandt mænd, som ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Sammenhængen mellem uddannelsesniveau og barnløshed ses ikke blandt kvinderne.

Flest mænd dømmes for lovovertrædelse
En række andre kønsforskelle springer læseren i øjnene, bl.a. disse:

  • Fire ud af fem, som dømmes for en lovovertrædelse, er mænd. Men mens de unge mænd fik 19 pct. færre domme i 2010 end 2000, fik de unge kvinder 4 pct. flere i perioden.
  • 13,5 pct. af de 35-årige kvinder har en lang videregående uddannelse mod 12,9 pct. af mændene.
  • Kvinder og mænd i alderen 30-49 år, som har børn, har en højere beskæftigelsesfrekvens end kvinder og mænd uden børn.
  • Når børn er syge, er det oftest kvinderne, som er fraværende fra arbejde. Både i den statslige og den private sektor ligger kvindernes fravær på grund af børns sygdom dobbelt så højt som mændenes.
  • Efter folketingsvalget 15. september 2011 var ni af regeringens 23 ministre kvinder. Det er en andel på 39 pct. I samtlige aktieselskaber i Danmark er 21 pct. af bestyrelsesmedlemmerne kvinder.

Hvordan så det ud for 12 år siden?
Kvinder & Mænd 2011 er en videreførelse af Kvinder & Mænd 1999.

Se også publikationen Kvinder og mænd i 100 år - fra lige valgret mod ligestilling, som er udkommet i 2015 i anledning af Grundlovens jubilæum.


Kvinder & Mænd

Hent som pdf

Kvinder & Mænd 2011

Kolofon

Kvinder & Mænd
Borgere
ISBN: 978-87-501-1967-8
Udgivet: 19. december 2011 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Kvinder & Mænd 1999

Mændene sidder stadig på magten - ifølge statistikken. Det gælder både inden for politik og i erhvervslivet.

Kvinder tjener mindre end mænd, såvel inden for det offentlige som det private. De største lønforskelle findes blandt beskæftigede i den private sektor og den mindste lønforskel blandt de statslige ansatte.

Dette og meget mere kan man finde i bogen Kvinder & Mænd, som indeholder oplysninger om kvinders og mænds forhold inden for områder som familieliv, helbredsforhold, uddannelse, arbejdsliv, politisk deltagelse og ledelse. Hovedresultaterne er illustreret ved hjælp af figurer og tabeller. Med bogen følger en cd-rom, som indeholder statistikken bag figurerne samt yderligere oplysninger.

Kvinder & Mænd er udgivet i fællesskab af Danmarks Statistik og Ligestillingsrådet.


Kvinder & Mænd

Hent som pdf

Kvinder & Mænd 1999

Kolofon

Kvinder & Mænd
Borgere
ISBN: 87-501-1093-4
Udgivet: 9. december 1999 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Kvinder & Mænd 1995

Publikation belyser ligheder og uligheder mellem kønnene i Danmark.

Kvinder & Mænd 1995 indeholder tabeller og figurer, som beskriver forholdene for kvinder og mænd inden for en række områder: befolkning, sundhed, husstande og familier, kriminalitet, tidsanvendelse, uddannelse, arbejdsmarked, indkomster, valg samt ledelse og indflydelse.

Hvor det er muligt, vises udviklingen over en årrække.

Kvinder & Mænd 1995 er udgivet i fællesskab af Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ligestillingsrådet.

Se i øvrigt Kvinder & Mænd 2011.


Kvinder & Mænd

Hent som pdf

Kvinder & Mænd 1995

Kolofon

Kvinder & Mænd
Borgere
ISBN: 87-501-0938-3
Udgivet: 16. november 1995 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

Kvinder & Mænd 1985

Publikationen har til formål at dække det stigende behov, der er for let tilgængelig statistik om kvinder og mænd.
Kvinder & Mænd 1985 indeholder tabeller og figurer, som beskriver forholdene for kvinder og mænd inden for en række områder: befolkning, boligforhold, sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, indkomst og løn, fritid, retsvæsen samt offentlige valg.


Kvinder & Mænd

Hent som pdf

Kvinder & Mænd 1985

Kolofon

Kvinder & Mænd
Borgere
Udgivet: 31. december 1985 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig