Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunale valg 1989

Kommunalvalgene i kommuner og amtskommuner 21. november 1989

Bogen indeholder resultaterne af valgene til de kommunale og amtskommunale råd 1989. Der findes bl.a. oplysninger om antal vælgere, gyldige, ugyldige og personlige stemmer samt opstillede og valgte kandidater.

Se også Statistiske Efterretninger 1990:5 om
Valgene til de kommunale og amtskommunale råd den 21. november 1989

 

Senere udgivelser om kommunale valg er udgivet i serien Statistiske Efterretninger

 


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1990 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1985

Kommunalvalgene i kommuner og amtskommuner 19. november 1985

Bogen indeholder resultaterne af valgene til de kommunale og amtskommunale råd 1985. Der findes bl.a. oplysninger om antal vælgere, gyldige, ugyldige og personlige stemmer samt opstillede og valgte kandidater.

Se også Statistiske Efterretninger 1986:7 om
De kommunale og amtskommunale valg den 19. november 1985 samt
Mandatfordelingen i Hovedstadsrådet på grundlag af kommunalvalgene 19. november 1985.

 


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1988 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1981

Valgene til de kommunale og amtskommunale råd 17. november 1981

Hæfte 1 (1983) 207 sider.
Hæftet indeholder resultaterne af valgene til de kommunale og amtskommunale råd 1981. Der findes bl.a. oplysninger om antal vælgere, brevstemmer, gyldige, ugyldige og personlige stemmer, opstillede og valgte kandidater.

Hæfte 2 (1983) 109 sider.
Hæftet indeholder en tekstafdeling med oversigtstabeller, der belyser forskellige aspekter ved de kommunale og amtskommunale valg fx vælgerantallet, valgdeltagelse, valgklager og omvalg, blanke og ugyldige stemmer, kandidatlister, listeforbund og valgforbund, stemmefordelingen, mandatfordelingen, de personlige stemmer og valgte kandidater.


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1983 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1978

Valgene til de kommunale og amtskommunale råd 7. marts 1978

Hæfte 1 (1979) 225 sider.
Hæftet indeholder resultaterne af valgene til de kommunale og amtskommunale råd 1978. Der findes bl.a. oplysninger om antal vælgere, brevstemmeprocent, gyldige, ugyldige og personlige stemmer, opstillede og valgte kandidater.

Hæfte 2 (1981) 108 sider.
Hæftet indeholder en tekstafdeling med oversigtstabeller, der belyser forskellige aspekter ved de kommunale og amtskommunale valg fx vælgerantallet, valgdeltagelse, valgklager og omvalg, blanke og ugyldige stemmer, kandidatlister, listeforbund og valgforbund, stemmefordelingen, mandatfordelingen, de personlige stemmer og valgte kandidater.


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1979 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1974

Valgene til de kommunale og amtskommunale råd 5. marts 1974

Hæfte 1 (1975) 203 sider.
Hæftet indeholder resultaterne af valgene til de kommunale og amtskommunale råd 1974. Der findes bl.a. oplysninger om antal vælgere, brevstemmeprocent, gyldige, ugyldige og personlige stemmer, opstillede og valgte kandidater.

Hæfte 2 (1976) 356 sider.
Hæftet indeholder en tekstafdeling med oversigtstabeller, samt en fortsættelse af hæfte 1's tabelafdeling med tabel over kandidatlisterne for hver enkelt kommune og amtskommune, der viser kandidaternes personlige stemmetal og udvælgelsen af de valgte og stedfortrædere.


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1975 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1970

Valgene til de kommunale og amtskommunale råd 3. marts 1970

Hæfte 1 (1971) 159 sider.
Hæftet indeholder resultaterne af valgene til de kommunale og amtskommunale råd 1970. Der findes bl.a. oplysninger om antal vælgere, brevstemmer, gyldige, ugyldige og personlige stemmer, opstillede og valgte kandidater.

Hæfte 2 (1973) 161 sider.
Hæftet indeholder en tekstafdeling med oversigtstabeller, samt en tabelafdeling, hvor 3 af tabellerne er sammendrag af hæfte 1’s tabeller og 2 tabeller vedrører omregning af kommunalvalgene i 1966 til den ny kommunalinddeling.


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1971 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1966

Valgene til de kommunale råd 1966

Hæftet indeholder resultaterne af valget til by- og sognerådene og valget til amtsrådene 1966. Der findes oplysninger om antal vælgere, lister, gyldige, ugyldige og personlige stemmer, opstillede og valgte kandidater.

Indeholder også tabel, der anfører indlemmelser og kommunesammenlægninger mellem kommunalvalgene i 1962 og 1966, og for de to valg oplyser antal vælgere, afgivne stemmer, opstillede og valgte kandidater i de gamle kommuner henholdsvis de nye.


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1968 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kommunale valg 1962

Valgene til de kommunale råd 1962

Hæftet indeholder resultaterne af valget til by- og sognerådene og valget til amtsrådene 1962. Tabellerne om valget til de kommunale råd viser antallet af vælgere, afgivne stemmer heraf gyldige eller blanke, stemmeprocenten, personlig stemmeprocent, antallet af stemmer fordelt på partier og antallet af valgte kandidater. Tabellerne indeholder også oversigt over lister, stemmer og mandater fordelt på amter og kommuner.

Tabellerne over valget til amtsrådene er fordelt på amtsrådskredse og viser antallet af vælgere, lister, afgivne stemmer heraf hvor mange ugyldige eller blanke, stemmeprocent, personlig stemmeprocent og antallet af stemmer fordelt på partierne. Desuden ses valgforbund fordelt på områder, de enkelte listers mandater og antallet af mandater i alt.

 

Tidligere udgivelser om kommunale valg er udgivet i serien Statistiske Meddelelser


Kommunale valg

Kolofon

Kommunale valg
Borgere
Udgivet: 31. december 1963 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig