Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark 1856-65

Kriminaltabeller for Kongeriget Danmark for Aarene 1856 til 1865

Karakteriserer domstolene og domspraksis gennem forbrydelsens karakter og i forhold hertil antallet af rejste sager, varigheden, udfaldet (bortfaldet, afvist, frifundet, domfældt), antaltes køn, dommens karakter og længde. Angiver desuden amtsvis sagernes længde for jurisdiktion i købstæder og på landet. Oplyser endvidere antallet af straffe, der er blevet eftergivet eller formildet. Viser den geografiske fordeling gennem forbrydelsens karakter fordelt på amter, samt tiltaltes køn og alder. 

Indeholder endvidere oversigter over antallet af tiltalte ved særlige kommissioner, domfældte ved militære jurisdiktioner, antallet af dømte for politiforseelser højere end bøde samt antallet af dømt for "hoer eller leiermaal".

Statistisk Tabelværk, Bd. 14, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Fortsætter i serien Den kriminelle Retspleje


Kriminaltabeller for kongeriet Danmark

Kolofon

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1868 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark 1841-55

Detaillerede Criminaltabeller for Kongeriget Danmark for Aarene 1841-1855

Angiver for hvert år typen af forbrydelse, tiltalefrafald samt idømte straffe. Anfører amtsvis for hvert år antallet af tiltalte, tiltalens udfald, og det, de domfældte blev straffet for. Viser for hvert år køn og alder på de dømte sammen med det, de blev domfældt for.

Giver for hvert år en amtsvis oversigt over køn og alder for de dømte. Opgiver amtsvis den tid, som sagerne har taget. Indeholder oversigt over antal tiltalte, udfaldet af tiltalen, straffen og de dømtes alder fordelt på den enkelte type forbrydelse. Giver for hvert år en amtsvis oversigt over offentlige og private politiforseelser, der er idømt højere straf end bøder.

Statistisk Tabelværk, Bd. 20, Ny Rk.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Kriminaltabeller for kongeriet Danmark

Kolofon

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1860 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark 1832-40

Detaillerede Criminaltabeller for Kongeriget Danmark for Aarene 1832-40, samt en almindelig Fremstilling af disses Indhold

Giver i tekst og tabeller detaljerede oplysninger om antallet og beskaffenheden af de forbrydelser, der har været under behandling ved de ordinære retter i hvert af landets amter og i København for hvert af årene 1832-1840. Angiver antallet af tiltalte, dømte og frifundne samt antallet af afviste, hævede eller de ved årets udgang endnu ikke pådømte sager. Viser for hvert amt den tiltaltes alder, køn samt fødested fordelt på kongeriget, hertugdømmerne og udlandet.

Tillæg til kriminaltabellerne giver oplysninger om ægteskabsbrud (hor) og samleje uden for ægteskab (leiermål). Her finder man endvidere oplysninger om forbrydelser pådømt ved de militære retter.

Bilaget består af en samling falsede tabeller om retsvæsen og befolkningsforhold i Danmark samt fattigvæsen i København. Særskilt finder man "voldsom død", opdelt efter selvmord (med angivelse af køn og ægteskabelig stilling), og dødsårsag i druknede, ramt af lyn, indebrændt og andre ulykkelige tilfælde.

Statistisk Tabelværk, Hft. 13, [Ældste Række]

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Kriminaltabeller for kongeriet Danmark

Kolofon

Kriminaltabeller for kongeriet Danmark
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1847 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig