Gå til sidens indhold

Den civile retspleje 1896-1900

Den civile Retspleje i Aarene 1896-1900

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje i første instans i årene 1896, 1897, 1898, 1899 og 1900. Indledningen henviser til den foregående oversigt.

De behandlede sager drejer sig om forlig, ejendomstrætter og servituttrætter. Endvidere finder man tabeller over gæsteretssager, søretssager og handelsretssager (sidstnævnte kun for København). Yderligere er der oplysninger om gældssager, vekselsager og private politisager. Bringer oversigter over behandling af fallitboer og dødsboer, samt over auktioner, licitationer, fogedforretninger, tingsvidnesager, syns- og skønssager, samt vurderingssager og prioritetshæftelser.

Statistisk Tabelværk, Nr. 3, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Fortsætter i serien Danmarks Retspleje


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1902 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1891-95

Den civile Retspleje i Aarene 1891-1895

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje i første instans i årene 1891, 1892, 1893, 1894 og 1895. Indledningen henviser til den foregående oversigt. I denne udgave er fremstillingsmåden ændret, så hver tabel belyser hvert af retsforholdene i de 5 år, der foreligger til behandling.

De behandlede sager drejer sig om forlig, ejendomstrætter og servituttrætter. Endvidere finder man tabeller over gæsteretssager, søretssager og handelsretssager (sidstnævnte kun for København). Yderligere er der oplysninger om gældssager, vekselsager og private politisager. Bringer oversigter over behandling af fallitboer og dødsboer, samt over auktioner, licitationer, fogedforretninger, tingsvidnesager, syns- og skønssager, samt vurderingssager og prioritetshæftelser.

Statistisk Tabelværk, Nr. 1, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1898 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1886-90

Den civile Retspleje i Aarene 1886-1890

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje fra 1886 til 1890. Indledningen henviser til tidligere udgivne oversigter. I denne udgave udgår tabeller opdelt efter jurisdiktion, således at alle tabeller er opført efter amt. Ny er en samlet 5-års oversigt.

Giver for hvert af årene oversigter over civile sager behandlet ved første instans samt over auktioner, fogedforretninger, gældssager, ejendomssager med mere.

Bringer oversigter over private politisager, der har været for politiretterne, eksempelvis paternitetssager, tyendesager samt sager om uberettiget næringsbrug. Desuden for hvert år oplysninger om fallitboer og dødsboer.

Statistisk Tabelværk, Nr. 7, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1892 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1881-85

Den civile Retspleje i Aarene 1881-1885

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje fra 1880 til 1885. Indledningen henviser til tidligere udgivne oversigter og anfører, hvor de adskiller sig fra hinanden og fra denne udgave.

Giver for hvert af årene oversigter over civile sager behandlet ved første instans samt over auktioner, fogedforretninger, gældssager, ejendomssager med mere.

Bringer oversigter over private politisager, der har været for politiretterne, eksempelvis paternitetssager, tyendesager samt sager om uberettiget næringsbrug. Desuden for hvert år oplysninger om fallitboer og dødsboer.

Statistisk Tabelværk, Nr. 5, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1888 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1876-80

Den civile Retspleje i Aarene 1876-1880

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje fra 1875 til 1880. Indledningen henviser til tidligere udgivne oversigter og anfører, hvor de adskiller sig fra hinanden og fra denne udgave.

Giver for hvert af årene oversigter over civile sager behandlet ved første instans samt over auktioner, fogedforretninger, gældssager, ejendomssager med mere.

Bringer oversigter over private politisager, der har været for politiretterne, eksempelvis paternitetssager, tyendesager samt sager om uberettiget næringsbrug. Desuden for hvert år oplysninger om fallitboer og dødsboer.

Statistisk Tabelværk, Nr. 3, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1883 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1873-75

Den civile Retspleje i Aarene 1873-1875
- med indledende Bemærkninger for Aarene 1863-1875

Giver i tekst og tabeller en samlet oversigt over den civile retspleje fra 1863-1875 og angiver, hvor de tidligere udgivne oversigter over den civile retspleje adskiller sig fra hinanden.

Giver for hvert af årene oversigter over civile sager behandlet ved første instans samt over auktioner, fogedforretninger, gældssager, ejendomssager med mere.

Bringer oversigter over private politisager, der har været for politiretterne, eksempelvis paternitetssager, tyendesager samt sager om uberettiget næringsbrug. Desuden for hvert år oplysninger om fallitboer og dødsboer.

Statistisk Tabelværk, Nr. 2, Rk. 4, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1879 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1871-72

Oversigter over den civile Retspleje i Kongeriget Danmark i Aarene 1871 og 1872

Giver for hvert af årene oversigter over civile sager behandlet ved første instans samt over auktioner, fogedforretninger, gældssager, ejendomssager  med mere.

Bringer oversigter over private politisager, der har været for politiretterne, eksempelvis paternitetssager, tyendesager samt sager om uberettiget næringsbrug. Desuden for hvert år oplysninger om fallitboer og dødsboer.

Statistisk Tabelværk, Bd. 29, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1875 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1868-70

Oversigter over den civile Retspleie i Kongeriget Danmark i Aarene 1868 til 1870

Giver for hvert af årene oversigter over civile sager behandlet ved første instans samt over auktioner, fogedforretninger, gældssager, ejendomssager med mere.

Bringer oversigter over private politisager, der har været for politiretterne, eksempelvis paternitetssager, tyendesager samt sager om uberettiget næringsbrug. Desuden for hvert år oplysninger om fallitboer og dødsboer

Statistisk Tabelværk, Bd. 22, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1873 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Den civile retspleje 1863-67

Oversigter over den civile Retspleie i Kongeriget Danmark i Aarene 1863 til 1867

Værket er opdelt i 2 afdelinger, hver med sin indholdsfortegnelse.

Første del drejer sig om forligsvæsenet, civile retssager, auktioner, fogedforretninger mm.
Anden del behandler fallitboer, dødsboer samt prioritetsbehæftelser.

Statistisk Tabelværk, Bd. 15, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den civile retspleje

Kolofon

Den civile retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1869 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig