Gå til sidens indhold

Danmarks retspleje 1926-35


Danmarks Retspleje
- Den borgerlige Retspleje 1926-35
og Strafferetsplejen 1926-32

 

Omfatter borgerlig retspleje i tiåret 1926-1935 mens strafferetsplejen slutter med året 1932 på grund af den ny straffelovs ikrafttræden den 1. januar 1933.

 

Første afdeling behandler borgerlig retspleje. Det drejer sig om forligsvæsen, retssager og ankesager. Der er endvidere tale om skiftevæsen - herunder fallitboer, tvangsakkorder og dødsboer. Auktioner og fogedforretninger får selvstændig omtale, ligesom notarialforretninger og pantehæftelser.

 

Anden del behandler strafferetspleje. Det drejer sig om afgjorte straffesager, anmeldte forbrydelser, anholdelser og domfældelser. Herudover ser man på forbryderbegyndere, tilbagefald, tiltalefrafald, betingede straffritagelser og domme for betleri.

 

Statistisk Tabelværk, Nr. 9, Rk. 5, Litra B

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Borgerlig retspleje fortsætter i serien Den borgerlige Retspleje   

Strafferetsplejen fortsætter i serien Kriminalstatistik


Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1939 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks retspleje 1916-25

Danmarks Retspleje i Aarene 1916-25

Første afdeling behandler borgerlig retspleje. Det drejer sig om forligsvæsen, retssager og ankesager. Der er endvidere tale om skiftevæsen - herunder fallitboer, tvangsakkorder og dødsboer. Auktioner og fogedforretninger får selvstændig omtale, ligesom notarialforretninger og pantehæftelser.

Anden del behandler strafferetspleje. Det drejer sig om afgjorte straffesager, anmeldte forbrydelser, anholdelser og domfældelser. Herudover ser man på forbryderbegyndere, tilbagefald, tiltalefrafald, betingede straffritagelser og domme for betleri.

Statistisk Tabelværk, Nr. 8, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1931 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks retspleje 1911-15

Danmarks civile og kriminelle Retspleje i Aarene 1911-15

Publikationen dækker hvert af årene 1911, 1912, 1913, 1914 og 1915. Den er i hovedtræk udarbejdet som den nærmest foregående, der dækkede årene 1906-1910.

I den civile retspleje er tilføjet nye oplysninger om fallitboer og dødsboer og oversigterne over indtegnede og udslettede prioritetshæftelser er ændret noget.

I den kriminelle retspleje er der nyt i de overleverede afsnit, behandlingen af domfældelser for egentlige forbrydelser er udvidet, og der er tilføjet et nyt afsnit om recidivister løsladt i 1905 og deres senere tilbagefald.

Statistisk Tabelværk, Nr. 7, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1920 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks retspleje 1906-10

Danmarks civile og kriminelle Retspleje i Aarene 1906-10

Publikationen er i hovedtræk udarbejdet som den nærmest foregående, der dækkede årene 1901-1905. Denne dækker hvert af årene 1906, 1907, 1908, 1909 og 1910.

I den civile retspleje er oversigterne over indtegnede og udslettede prioritetshæftelser ændret noget.

I den kriminelle retspleje er der en del nyt i de overleverede afsnit, plus nye afsnit om betinget straf og om varetægtsarrest før dom.

Statistisk Tabelværk, Nr. 6, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1913 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks retspleje 1901-05

Danmarks civile og kriminelle Retspleje i Aarene 1901-05

Samler for første gang den statistiske bearbejdelse af den civile og kriminelle retspleje i én publikation.

Dækker hvert af årene 1901, 1902, 1903, 1904 og 1905. For den civile retspleje er stoffet i alt væsentligt formet som for den nærmest foregående periode, hvorimod strafferetsplejen giver en del nyt stof - især hvad angår tilbagefald.

Dækker det egentlige Danmark, men giver på det strafferetlige område nogle summariske oversigter over Færø amt.

Statistisk Tabelværk, Nr. 5, Rk. 5, Litra B

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Tidligere udgivet i henholdsvis Den civile Retspleje
og Den kriminelle Retspleje


Danmarks retspleje

Kolofon

Danmarks retspleje
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1908 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig