Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Input-output systemet i ADAM

Danmarks Statistiks økonomiske model

Indhold

1. Indledning
1.1. Modelversioner
1.2. Udviklingslinjer
1.3. Oversigt over rapporten

2. Input-output systemet i ADAM
2.1. Importens indplacering i modellen
2.2. Lagerinvesteringer i input-output modellen
2.3. Om vrangvendte erhverv i ADAM

3. Importen
3.1. Prisudtrykket
3.2. Efterspørgselsudtrykket
3.3. Resultater

4. Priser på erhvervenes produktion (sektorpriser)
4.1. Sektorpriser i september 1979 generationen
4.2. Sektorpriser i december 1982 generationen

5. Priser på input og endelig anvendelse
5.1. Prissammenbindingsrelationer
5.2. Aggregeringsfejl i prismodellen
5.3. Erhvervsfordelt bruttofaktorindkomst i årets priser

6. Brug af input-output systemet i ADAM, oktober 1984
6.1. input-output systemets generelle opbygning
6.2. Justeringer i importen
6.3. Energisystemet i ADAM

7. Grundmodel og terminologi
7.1. Det fundamentale system
7.2. Input-output modellen

8. Aggregeringsniveauer
8.1. Generelt om aggregeringsproblemer
8.2. Sammenbinding i makromodeller
8.3. Aggregering i modeller med faste input-output koefficienter
8.4. Aggregering i modeller med bevægelige input-output koefficienter
8.5. Aggregeringsfejl i prismodeller

9. De valgte aggregeringsniveauer
9.1. Erhvervsgrupperingen i ADAM, september 1979
9.2. Erhvervsgrupperingen i ADAM, december 1982
9.3. Erhvervsgrupperingen i ADAM, oktober 1984
9.4. Importens aggregeringsniveau i ADAM, december 1982
9.5. Importens aggregeringsniveau i ADAM, oktober 1984

10. Enkeltligningsfejl i input-output modeller
10.1. Baggrund
10.2. Enkeltligningsfejl i ADAMs input-output model

11. Datakonstruktion
11.1. Foreløbige tabeller og supplerende data
11.2. Vejledning i dannelse af ADAMs input-output matricer
11.3. Nulstilling af elementer i input-output tabeller
11.4. Særlige input-output koefficienter.

Rapport fra modelgruppen
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 19

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Input-output systemet i ADAM

Kolofon

Input-output systemet i ADAM
Økonomi
Udgivet: 31. december 1985 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig