Gå til sidens indhold

ADAM : En oversigt maj 1987

Danmarks Statistiks økonomiske model

Indhold:
1. Indledning
2. Modelstruktur i hovedtræk
3. Privatforbrug
4. Fastebruttoinvesteringer
5. Lagerinvesteringer
6. Eksport
7. Produktion og import
8. Offentlig sektor
9. Beskæftigelse
10. Gennemsnitlig arbejdstid
11. Priser på erhvervenes produktionsværdier
12. Priser på efterspørgselskomponenter
13. Reguleringspristal
14. Løn
15. Indkomstoverførsler
16. Direkte skatter
17. Indirekte skatter
18. Betalingsbalance
19. Offentlige og private sektorbalance
20. Erhvervsfordelt bruttofaktorindkomst
21. Finansiel sektor
22. Multiplikatoranalyser
23. Databanker

Rapport fra modelgruppen
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 23

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM : En oversigt

Kolofon

ADAM : En oversigt
Økonomi
Udgivet: 31. december 1988 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

ADAM : En oversigt oktober 1984

Danmarks Statistiks økonomiske model

Indhold:
1. Indledning
2. Modelstruktur i hovedtræk
3. Privat forbrug
4. Faste bruttoinvesteringer
5. Lagerinvesteringer
6. Eksport
7. Produktion og import
8. Offentlig sektor
9. Beskæftigelse
10. Gennemsnitlig arbejdstid
11. Priser på erhvervenes produktionsværdier (sektorpriser)
12. Priser på efterspørgselskomponenterne
13. Reguleringspristal
14. Løn
15. Indkomstoverførsler
16. Direkte skatter
17. Indirekte skatter
18. Betalingsbalance
19. Offentlig og privat sektorbalance
20. Erhvervsfordelt bruttofaktorindkomst
21. Multiplikatoranalyser
22. Databanker

Bilag 1. ADAM, oktober 1984. Ligningssystem
Bilag 2. ADAM, oktober 1984. Stokastiske relationer
Bilag 3. Alfabetisk ordnet variabelfortegnelse
Bilag 4. Input-output tabellen i ADAM, oktober 1984
Bilag 5. ADAM, oktober 1984. Særlige variabelgrupperinger
Bilag 6. Simulation af ADAM, oktober 1984
Bilag 7. Multiplikatortabeller
Bilag 8. ADAM, oktober 1984 på RECKU

Rapport fra modelgruppen
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 18

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM : En oversigt

Kolofon

ADAM : En oversigt
Økonomi
Udgivet: 31. december 1985 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

ADAM : En oversigt december 1982

Danmarks Statistiks økonomiske model

Indhold:
1. Indledning
2. Modelstruktur i hovedtræk
3. Privat forbrug
4. Faste bruttoinvesteringer
5. Lagerinvesteringer
6. Eksport
7. Produktion og import
8. Offentlig sektor
9. Beskæftigelse
10. Gennemsnitlig arbejdstid
11. Priser på erhvervenes produktionsværdier (sektorpriser)
12. Priser på efterspørgselskomponenterne
13. Reguleringspristal
14. Løn
15. Indkomstoverførsler
16. Direkte skatter
17. Indirekte skatter
18. Betalingsbalance
19. Offentlig og privat sektorbalance
20. Erhvervsfordelt bruttofaktorindkomst
21. Multiplikatoranalyser
22. Databanker

Bilag 1. ADAM, december 1982. Ligningssystem
Bilag 2. ADAM, december 1982. Stokastiske relationer
Bilag 3. Alfabetisk ordnet variabelfortegnelse
Bilag 4. Input-output tabellen i ADAM, december 1982
Bilag 5. ADAM, december 1982. Særlige variabelgrupperinger
Bilag 6. Simulation af ADAM, december 1982
Bilag 7. Multiplikatortabeller

Rapport fra modelgruppen
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 11

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM : En oversigt

Kolofon

ADAM : En oversigt
Økonomi
Udgivet: 31. december 1983 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig