Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Fire matematiske modeller til oplandsafgrænsning


Forsøger ad teoretisk vej at afgrænse oplandet omkring handelscentrene. Gennemgår 4 modeller, men fastslår at en af modellerne savner tilstrækkeligt datamateriale til at kunne testes. Konstaterer at en nøjere gennemgang af centerklassifikation og centerbeskrivelse er nødvendig for at kunne anvende modelkomplekserne med tilstrækkelig sikkerhed til oplandsbestemmelse.

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Fire matematiske modeller til oplandsafgrænsning

Kolofon

Fire matematiske modeller til oplandsafgrænsning
Miljø og energi
Udgivet: 31. december 1972 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig