Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

En input-output prismodel for Danmark

Indhold:

1. Indledning

2. Den anvendte model:
2.1 Den grundlæggende model
2.2 Indførelse af eksogene priser for landbrug og boligbenyttelse
2.3 Indførelse af timelag
2.4 Den samlede model
2.5 Opdeling af prisstigningerne på inden- og udenlandske årsager
2.6 Symbolfortegnelse

3. Det anvendte datamateriale:
3.1 Input-output data
3.2 Lønudviklingen
3.3 Produktivitetsudviklingen
3.4 Import-prisudviklingen
3.5 ¿Prisudviklingen¿ på vareskatter og andre indirekte skatter
3.6 Prisudviklingen i de priseksogene sektorer

4. Modelresultater:
4.1 Det aggregerede prisindeks for privat konsum
4.2 Prisudviklingen for undergrupper af privat konsum
4.3 Importprisstigningernes bidrag til de samlede prisstigninger
4.4 Årsager til afvigelser mellem den faktiske og den beregnede prisudvikling
4.5 Anvendelse af modellens multiplikatorer ved skøn over den fremtidige prisudvikling
4.6 Eksportpriser; 4.7 Modellen anvendt til vurdering af udviklingen i ¿konkurrenceevnen¿

5. Litteraturliste

6. Appendix A (figurer):
Fig. 1-4 Beregnede og faktiske prisindeks for privat konsum i alt
Fig. 5-18 Beregnede og faktiske prisindeks for 14 undergrupper af privat konsum.

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 7

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


En input-output prismodel for Danmark

Kolofon

En input-output prismodel for Danmark
Økonomi
Udgivet: 31. december 1976 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig