Gå til sidens indhold

Det makroøkonomiske prognosearbejde i Sverige og Norge

Indhold:

Indledning

A. Det makroøkonomiske prognosearbejde i Sverige:
1. Konjunkturinstituttets institutionelle placering og arbejdsområder
2. Konjunkturinstituttets og Finansdepartementets makroøkonomiske, kortsigtede prognosevirksomhed
3. Konjunkturinstituttets arbejde med en makroøkonomisk model for Sverige
4. Svenske langtidsanalyser

B. Det makroøkonomiske prognosearbejde i Norge:
1. Statistisk Sentralbyrås institutionelle placering og arbejdsområder
2. Anvendelse af makroøkonomiske modeller i norsk økonomisk planlægning
3. Norske langtidsprognoser

Litteraturliste

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 1

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Det makroøkonomiske prognosearbejde i Sverige og Norge

Kolofon

Det makroøkonomiske prognosearbejde i Sverige og Norge
Økonomi
Udgivet: 31. december 1970 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig