Gå til sidens indhold

ADAM Revideret version

Danmark Statistiks økonomiske model

Kapitel 1
Poul Uffe Dam: Introduktion

Kapitel 2
Anders Møller Christensen: De private, faste investeringer

Kapitel 3
Anders Møller Christensen: Lagerinvesteringerne i byerhvervene

Kapitel 4
Anders Møller Christensen: Importen af brændsel

Kapitel 5
Ellen Andersen: Timelønnen i industrisektorerne

Kapitel 6
Poul Uffe Dam: Øvrige ændringer og justeringer i modellen: 2. Forbruget af boligydelser; 3. Arbejdsmarkedet; 4. Prisrelationerne; 5. De direkte skatter; 6. Arbejdsløshedsunderstøttelsen; 7. Databruddet i nationalregnskabet 1969-1970 og forbruget af øvrige tjenester; 8. Den disponible indkomst

Kapitel 7
John Nørregaard og Henrik Blom-Hansen: ADAM¿s forudsigelsesegenskaber. Fejlanalyser over årene 1970-74

Kapitel 8
Lars Otto: Stokastisk simulation med ADAM

Appendix 1. ADAM, samlet revideret modelversion af marts 1976
Appendix 2. ADAM, marts 1976: stokastiske relationer
Appendix 3. ADAM, marts 1976: figurer
Appendix 4. ADAM, marts 1976: alfabetisk ordnet variablefortegnelse

Rapport fra modelgruppen / Danmarks Statistik, Nr. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM Revideret version

Hent som pdf

ADAM Revideret version

Kolofon

ADAM Revideret version
Økonomi
Udgivet: 31. december 1977 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig