Gå til sidens indhold

ADAM i 1977 og 1978

Danmark Statistiks økonomiske model

Kapitel 1
Poul Uffe Dam: Introduktion

Kapitel 2
Anders Møller Christensen: Importen af forbrugsvarer og importen af investeringsvarer

Kapitel 3
Ellen Andersen: Beskæftigelsen i de private byerhverv

Kapitel 4
Erik Veedfald: Sektorprisen for øvrige erhverv

Kapitel 5
Erik Veedfald: Prissammenbindingsrelationerne

Kapitel 6
Poul Uffe Dam: Afgiftssatser og afgiftsprovenu

Kapitel 7
Poul Uffe Dam og J. Asger Olsen: Arbejdsløshedsdagpenge

Kapitel 8
Øvrige ændringer og justeringer i modellen: 2. Mængdesammenbindingsrelationen for øvrige erhverv; 3. Beskæftigelse og produktion i offentlige sektor; 4. Turistrejserne; 5. Lønsummer og lønsatser; 6. De private, faste investeringer, en mindre revision

Appendiks 1. ADAM, samlet modelversion af april 1978
Appendiks 2. ADAM, april 1978: enkeltligningsresidualer
Appendiks 3. ADAM, april 1978: alfabetisk ordnet variablefortegnelse

Rapport fra modelgruppen / Danmarks Statistik, Nr. 4

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


ADAM i

Hent som pdf

ADAM i 1977 og 1978

Kolofon

ADAM i
Økonomi
Udgivet: 31. december 1979 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig