Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Nationalregnskabsstatistik 1947-1960

Indhold:

Kapitel I. Definitioner og begreber.

Kapitel II. Hovedtal for 1938 og 1947-1960.

Kapitel III. Bruttofaktorindkomsten m.v. i de enkelte erhverv.

Kapitel IV. Betalingsbalancen over for udlandet.

Kapitel V. Det private konsum.

Kapitel VI. Investeringerne.

Kapitel VII. Nærmere beskrivelse af tilgang og anvendelse af varer og tjenester 1953-1959.

Kapitel VIII. Nationalregnskabet:
A. Indledning;
B. Nationalregnskabets formelle indhold;
C. Nationalregnskabet 1953-1960;
D. Specifikation af visse af nationalregnskabets poster.

Tabelfortegnelse.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 7


Se også årspublikationsserien Nationalregnskabsstatistik,
der udkom første gang i 1983.

Se evt. også de tre tidligere udgivelser i serien Statistiske Meddelelser,
som nævnes i denne publikations forord.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 


Nationalregnskabsstatistik

Kolofon

Nationalregnskabsstatistik
Økonomi
ISBN: 87-501-0146-3
Udgivet: 30. juni 1962 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig