Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Hartkorn, banktaksation, jordejendommenes fordeling m.v.


En tabellarisk Fremstilling af Hartkornet, samtlige Eiendommes Banktaxation og Bygningers Brandassurancesum, samt Jord-Eiendommenes Fordeling m.v. i Kongeriget Danmark
 
Oversigt over jordejendommene i Danmark fordelt på hovedgårde, selvejergårde, arvefæste og fæstegårde. Tabellerne viser forholdene for amt, herred og sogn.
 
Ejendommenes størrelse og værdi angives i tønder hartkorn opdelt i 5 klasser: ager og eng, skovskyld, mølleskyld, matrikuleret kongetiende hartkorn, matrikuleret kirketiende hartkorn samt hvorvidt hartkornet er privilegeret eller uprivilegeret.
 
Selvejer-, arvefæste- og fæstegods er yderligere opdelt i 5 klasser: over 8 tdr. hartkorn, 8-4 tdr., 4-2 tdr., 2-1 tdr. og under 1 tdr. Ejendommenes værdi angives desuden ved deres banktaksation og deres brandforsikringsbeløb.
 
Endvidere er der oplysninger om købstædernes jorder.
 
Tallene stammer fra slutningen af 1834 og begyndelsen af 1835.  
 
Udgivet i serien Statistisk Tabelværk, Hft. 2, [Ældste Række]            
 
 
Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Hartkorn, banktaksation, jordejendommenes fordeling m.v.

Kolofon

Hartkorn, banktaksation, jordejendommenes fordeling m.v.
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1837 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig