Gå til sidens indhold

Den nye Matricul for Jordeiendomme i Danmark

Den nye Matricul for Jordeiendomme i Danmark

med Undtagelse af Bornholm og de saakaldte blandede Districter paa Grændsen af Nørrejylland og Slesvig,
sogneviis, herredsviis, amtstuedistrictsviis og provindsviis
indført den 1ste Januar 1844

Uddrag af den nye matrikel for Danmark indført i 1844.

Indeholder oversigter over den ældre matriculs hartkorn for ager og eng, den derefter beregnede såkaldte gammelskat, det nye matriculs hartkorn og den skovskyld, der vedbliver som sådan.

Alle typer hartkorn er opdelt i privilegeret og uprivilegeret og angives i tønder, skæpper, fjerdingkar og album.

Tabellerne dækker Amtstue, herred og sogn. Bringer endvidere summerende tabeller for amterne og provinserne: Sjælland, Møn, Fyn, Langeland, Lolland, Falster og Jylland.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Den nye Matricul for Jordeiendomme i Danmark

Kolofon

Den nye Matricul for Jordeiendomme i Danmark
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1844 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig