Gå til sidens indhold

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1.oktober 1950


Indhold:

Indledning:

 • 1. Opgørelsens grundlag og materialets bearbejdelse
 • 2. Vurderingens hovedresultater
 • 3. Vurderingen i byerne
 • 4. Vurderingen i sognekommunerne
 • 5. De skattepligtige grund- og ejendomsskyldværdier

Tabelafdeling:

 • Tabel I. Vurderingen i de enkelte byer
 • Tabel II. Vurderingen på landet i de enkelte vurderingskredse og skyldkredse (amtsrådskredse)
 • Tabel III. ¿Andre vurderinger¿ på landet i de enkelte vurderingskredse og skyldkredse (amtsrådskredse)
 • Tabel IV. Indlemmelser i provinsbyerne af hele kommuner 1904-1950

Oversættelse til engelsk til brug ved tabellerne
Tillæg: Vurderingen i de enkelte landkommuner (vurderingsdistrikter)

Statistisk Tabelværk, Nr. 23, Rk. 5, Litra E

 

Senere publikationer vedrørende vurderingen til
grundskyld og ejendomsskyld er udkommet under titlen
Vurderingen af landets faste ejendomme.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1954 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. oktober 1945


Indhold:

Indledning:

 • 1. Opgørelsens Grundlag og Materialets Bearbejdelse
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Vurderingen i Byerne
 • 4. Vurderingen i Sognekommunerne
 • 5. De Skattepligtige Grund- og Ejendomsskyldværdier

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingen i de enkelte Byer
 • Tabel II. Vurderingen paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)
 • Tabel III. ¿Andre Vurderinger¿ paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)
 • Tabel IV. Indlemmelser i Provinsbyerne af hele Kommuner 1904-1945

Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne
Tillæg: Vurderingen i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter)
Supplement for visse Kommuner med reviderede Tal

Statistisk Tabelværk, Nr. 21, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1948 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. oktober 1936


Indhold:

Indledning:

 • 1. Opgørelsens Grundlag og Materialets Bearbejdelse
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Vurderingen i Byerne
 • 4. Vurderingen i Sognekommunerne
 • 5. De Skattepligtige Grund- og Ejendomsskyldværdier

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingen i de enkelte Byer
 • Tabel II. Vurderingen paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)
 • Tabel III. ¿Andre Vurderinger¿ paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)
 • Tabel IV A. Samtlige Landejendomme fordelt efter Ejendommens Areal og Hartkorn
 • Tabel IV B. Samtlige Landejendomme fordelt efter Ejendommens Grundværdi og Hartkorn
 • Tabel V. Samtlige Landejendomme fordelt efter Ejendommens Areal og Grundværdi
 • Tabel VI. Indlemmelser i Provinsbyerne af hele Kommuner 1904-1936

Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne
Tillæg: Vurderingen i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter)

Statistisk Tabelværk, Nr. 18, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1941 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. januar 1932


Indhold:

Indledning:

 • 1. Indledende Bemærkninger
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Ejendomsskyldvurderingen
 • 4. Grundvurderingen
 • 5. Afgiftsfri og afgiftspligtig Ejendomsskyldværdi og Grundværdi
 • 6. Indlemmelser i Byerne

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne i de enkelte Byer
 • Tabel II. Vurderingerne paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)
 • Tabel III. Andre Vurderinger paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)

Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne
Tillæg: Vurderingerne i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter)

Statistisk Tabelværk, Nr. 17, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1935 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. januar 1927


Indhold:

Indledning:

 • 1. Indledende Bemærkninger
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Ejendomsskyldvurderingen
 • 4. Grundvurderingen
 • 5. Afgiftsfri og afgiftspligtig Ejendomsskyldværdi og Grundværdi

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne i de enkelte Byer
 • Tabel II. Vurderingerne på Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)
 • Tabel III. Andre Vurderinger paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse (Amtsraadskredse)

Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne.
Tillæg: Vurderingerne i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter)

Statistisk Tabelværk, Nr. 15, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1930 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. januar 1924


Vurderingen til Ejendomsskyld pr. 1. januar 1924

Indhold:

Indledning:

1. Indledende Bemærkninger

2. Vurderingens Hovedresultater

3. Ejendomsskyldvurderingen

4. Grundvurderingen;

5. Afgiftsfri og afgiftspligtig Ejendomsskyldværdi og Grundværdi

6. De af Overskyldraadet gennemførte Ændringer i Ansættelserne i Landdistrikterne

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse
 • Tabel II. Andre Vurderinger paa Landet i de enkelte Vurderingskredse og Skyldkredse
 • Tabel III. Vurderingerne i de enkelte Byer og nogle bymæssige Bebyggelser

Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne
Tillæg: Vurderingerne i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter)

Statistisk Tabelværk, Nr. 14, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1926 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. juli 1920


Vurderingen til Ejendomsskyld pr. 1. juli 1920

Indhold:

Indledning:

 • 1. Indledende Bemærkninger
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Ejendomsskyldvurderingerne i Landdistrikterne
 • 4. Ejendomsskyldvurderingen i Byerne m.v.
 • 5. Skattefri Skyldværdi
 • 6. Jordvurderingen

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter) resp. Skyldkredse
 • Tabel II. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel III. Landbrugsejendommenes Vurdering til Ejendomsskyld i de enkelte Landsdele efter Værdigrupper
 • Tabel IV. Andre Vurderinger paa Landet i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel V. Vurderinger til Ejendomsskyld i de enkelte Byer og nogle bymæssige Bebyggelser

Navneregister
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne

Statistisk Tabelværk, Nr. 12, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1923 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. juli 1916


Vurderingen til Ejendomsskyld pr. 1. juli 1916

Indhold:

Indledning:

 • 1. Indledende Bemærkninger
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Ejendomsskyldvurderingerne i Landdistrikterne
 • 4. Ejendomsskyldvurderingen i Byerne m.v.
 • 5. Skattefri Skyldsværdi
 • 6. Jordvurderingen
 • 7. Liste over almindelige Forhøjelser af Ansættelserne ved 3. alm. Vurdering foretaget af Overskyldraadet

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter) resp. Skyldkredse
 • Tabel II. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel III. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel IV. Andre Vurderinger paa Landet i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel V. Vurderinger til Ejendomsskyld i de enkelte Byer og nogle bymæssige Bebyggelser

Navneregister til Tabel I
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne

Statistisk Tabelværk, Nr. 10, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1919 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. juli 1909


Vurderingen til Ejendomsskyld pr. 1. juli 1909

Indhold:

Indledning:

 • 1. Indledende Bemærkninger
 • 2. Vurderingens Hovedresultater
 • 3. Vurderingerne i Landdistrikterne
 • 4. Vurderingerne i Byerne m.v.
 • 5. Skattefri Skyldsværdi

Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter) resp. Skyldkredse
 • Tabel II. Vurderingerne til ejendomsskyld paa Landet i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel III. Vurderingerne til Ejendomsskyld paa Landet i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel IV. Andre Vurderinger paa Landet, under Hensyn til Ejendomsskyldslovens Bestemmelser for Skattefritagelse
 • Tabel V. Vurderinger til Ejendomsskyld i de enkelte Byer og nogle bymæssige Bebyggelser, under Hensyn til Ejendomsskyldslovens Bestemmelser for Skattefritagelse

Navneregister til Tabel I
Oversættelse til Fransk til Brug ved Tabellerne

Statistisk Tabelværk, Nr. 6, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1911 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld 1. juli 1904


Vurderingen til Ejendomsskyld pr. 1. juli 1904
- særlig med Oplysning om Vurderingen af Landejendomme

Indhold:

Indledning
Tabeller:

 • Tabel I. Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Landkommuner (Vurderingsdistrikter) og Skyldkredse
 • Tabel II. Landkommunernes (Vurderingsdistrikternes) Vurderinger til Ejendomsskyld i de enkelte Skyldkredse og Amter
 • Tabel III. Hovedsummen af Vurderingerne til Ejendomsskyld i de enkelte Byer og i nogle bymæssige Bebyggelser

Navneregister til Tabel 1
Oversættelse paå Fransk til Brug ved Tabellerne
Rettelser og Tilføjelser
Inkl. 3 kort over Danmark inddelt i skyldskredse

Statistisk Tabelværk, Nr. 3, Rk. 5, Litra E

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 


Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld

Kolofon

Vurderingen til Grundskyld og Ejendomsskyld
Økonomi
Udgivet: 31. december 1906 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig