Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunale finanser 1990


Det i 1990 anvendte budget- og regnskabssystem trådte i kraft 1. januar 1977 og blev indført som en konsekvens af de betydelige ændringer i opgave- og byrdefordelingen mellem staten, kommunerne og amtskommunerne, der blev gennemført i 1. halvdel af 1970'erne.

Denne serie omhandlende de kommunale finanser blev indledt med en publikation, der dækkede 1970/71 og 1971/72.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.