Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Statistisk Bureaus Historie

Et omrids, udarbejdet i anledning af Bureauets 50-aarige bestaaen

Første afdeling behandler Bureauets oprettelse, indre forhold, personale og budgetter. I bilag hertil oversigter over indenrigsministre og finansministre, som Bureauet har sorteret under, samt Bureauets chefer og faste personale med navn, fødselsdato, uddannelse og ansættelsesperiode.

Anden afdeling omhandler Bureauets publikationer, deres fremkomst, inddeling i serier og historie. I bilag hertil en komplet fortegnelse over Bureauets og Tabelkommissionens publikationer.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Statistisk Bureaus Historie

Kolofon

Statistisk Bureaus Historie
Tværgående
Udgivet: 31. december 1899 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig