Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Erhvervstællingen 1958

Tre bind

Erhvervsstrukturen i handelsområder og -distrikter
- 94 sider. Statistisk tabelværk, 1963:II

Indeholder tabeller over antal virksomheder, disses personel, omsætning og lønudgift i handelsområder og større og mindre handelsdistrikter.

Der er geografisk fordelte oplysninger på underdelinger af brancherne: Brunkulsgravning, stenbrydning m.v., Fremstillingsvirksomhed, Bygge- og anlægsvirksomhed, El- gas- og varmeværker, Engroshandel og agenturer, Detailhandel, Vognmandsforretninger, Hoteller, restauranter mv. samt Forskellig servicevirksomhed.


Erhvervsstrukturen i amter og kommuner
- 131 sider. Statistisk tabelværk, 1963:IV

Indhold:
Indledning
Tabeller:
1. Hovedlandsdele
2. Amtsrådskredse
3. 6 største kommuner
4. Provinsbyer i øvrigt med 10 000 indbyggere og derover
5. Provinsbyer med under 10 000 indbyggere
6. Hovedstadens forstæder med 15 000 indbyggere og derover
7. Hovedstadens forstæder og omegnskommuner med bebyggelser på 2000-14999 indbyggere
8.. Forstadskommuner med 5000 indbyggere og derover til Århus, Odense og Ålborg
9. Sognekommuner med bymæssige bebyggelser på 2000 indbyggere og derover´
Fortegnelse over de sognekommuner, der i tabel 1 er henregnet til hovedstadens forstæder og omegnskommuner, provinsbyernes forstæder og bymæssige begyggelser.
Oversigt over de anvendte branchespecifikationer.
Alfabetisk register over kommunerne i tabel 3-9.Virksomhedernes størrelsesfordeling, personel, ejerforhold m.v..
-
71 sider. Statistisk tabelværk, 1963:VII

Indeholder bl.a. tabeller over fordeling efter omsætningens størrelse, personalets fordeling og fordeling efter ejerforhold opgjort for en række erhverv.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


 


Erhvervstællingen

Kolofon

Erhvervstællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1958 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Erhvervstællingen 1948

Indhold:

Tekstafdeling:

I. Indledning.
Tabel 1. Samlet oversigt over de af erhvervstællingen 1948 omfattede erhverv.

II. Industri, håndværk og handel m.v.:
A. Summarisk hovedoversigt;
B. Fordeling på hovedbrancher;
C. Kombination af industri og håndværk med handelsvirksomhed,
D. Regnskabsmæssige oplysninger;
E. Virksomhedernes størrelsesfordeling;
F. Den mekaniske kraft, brændselsforbruget og anvendelsen af køretøjer;
G. Virksomhedernes personel;
H. Virksomhedernes eksport;
I. Virksomhedernes oprettelsesår og overtagelsesår;
J. Virksomhedernes ejerforhold;
K. Opdeling i håndværk og industri;
L. Virksomhederne fordelt på geografiske områder.

III. Øvrige erhverv:
A. Skovbrug;
B. Fiskeri;
C. Minedrift;
D. Pengeinstitutter m.v.;
E. Forskellige transporterhverv;
F. Vognmænd;
G. De liberale erhverv.

Tabelafdeling.
Fortegnelse over de sognekommuner, som ved erhvervstællingen er henregnet til forstadskommuner og kommuner med større bymæssig bebyggelse.
Indholdet af de for industri, håndværk og handel benyttede hulkort.
Systematisk erhvervsfortegnelse for industri og håndværk.
Alfabetisk erhvervsfortegnelse for industri og håndværk.
Alfabetisk erhvervsfortegnelse oversat til engelsk.
Systematisk erhvervsfortegnelse for en gros- og detailhandel.
Lov om erhvervstælling i året 1948 samt de i forbindelse med tællingen udsendte cirkulærer.
De ved tællingen benyttede spørgeskemaer.
Oversættelse til engelsk af tabellernes hoveder.
Den internationale standard-erhvervsgruppering og erhvervstællingens gruppering.

 

Statistisk Tabelværk, Nr. 24, Rk. 5, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

  


Erhvervstællingen

Kolofon

Erhvervstællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1948 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Erhvervstællingen 1935

Indhold:

Tekstafdeling: Materialet og dets Bearbejdelse. Fremstillingens Plan.

Første Del: De tekniske Enheder:
A. Almindelig Oversigt;
B. Haandværk og Industri;
C. Handels- og Restaurationsvirksomhederne;
D. Øvrige Erhverv.

Anden Del: De lokal-økonomiske Enheder.
Tabelafdeling.

Fortegnelse over Forstadskommuner.
 Fortegnelse over større Stationsbyer o.l.
Systematisk Erhvervsfortegnelse for Haandværk og Industri med fransk Oversættelse.
Alfabetisk Erhvervsfortegnelse for Haandværk og Industri.
Alfabetisk Erhvervsfortegnelse oversat paa Fransk.
Systematisk Erhvervsfortegnelse fro Handelsvirksomhederne med fransk Oversættelse.
Lov om Erhvervstælling i Aaret 1935 samt de i Forbindelse med Tællingen udstedte cirkulærer.
Det ved Tællingen benyttede Spørgeskema.
Oversættelse til Fransk af Tabellernes Hoveder og Forspalter.

 

Statistisk Tabelværk, Nr. 21, Rk. 5, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 


 


Erhvervstællingen

Kolofon

Erhvervstællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1935 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Erhvervstællingen 1925

Indhold:

Tekstafdeling:

Materialet og dets Bearbejdelse. Fremstillingens Plan
Lov om en Erhvervstælling i Aaret 1925 samt de i Forbindelse med Tællingen udstedte Cirkulærer og Følgeskrivelser
Det ved Tællingen benyttede Spørgeskema.

Første Del: De tekniske Enheder.
A. Haandværk og Industri:
 
I. Oversigt over Haandværk og Industri som Helhed:

1. Hovedtallene;
2. Personellet;
3. Maskinkraften;
4. Ejerforhold;
5. Omsætningen.
II. Oversigt over Industrigrupper m.m.:
1. Hovedtallene;
2. Personellet;
3. Maskinkraften;
4. Ejerforhold;
5. Omsætningen.
III. De enkelte Byer og Amtraadskredse.

B. Handel:
I. Indledende Bemærkninger
II. Oversigt over handel som Helhed:
1. Hovedtallene;
2. Handelspersonellet;
3. Ejerforhold.
III. De enkelte Branchegrupper:
1. Den rene en gros Handel;
2. Agenturerne ;
3. Forskellige særlige, dog mest med en gros beslægtede Virksomheder;
4 En gros Handelsvirksomhedernes Salg til Udlandet;
5. Detailhandelen;
6. Den ved en gros og Detailhandelen anvendte mekaniske Kraft;
7. Restaurationsvirksomhederne.
IV. Handelen i de enkelte Byer og Amtraadskredse.

C. Transport:
I. Indledende Bemærkninger.
II. Hovedtallene.
III. Ejerforhold.

Andel Del: De økonomiske Enheder:

A. Indledende Bemærkninger.
B. Hovedresultaterne.
C. Ejerforhold.
D. Kombinationer med Erhverv, der ikke var inddraget under Erhvervstællingen.

Tabeller.

Systematisk Erhvervsforetegnelse for Haandværk og Idustri.
Alfabetisk Erhvervsforetgnelse for Haandværk og Industri.
Alfabetisk Erhvervsforetegnelse oversat paa Fransk.
Systematisk Erhvervsfortegnelse for Handelsvirksomhederne.
Systematisk Erhvervsfortegnelse for Transportvirksomhederne.
Oversættelse til Fransk af Tabellernes Hoveder og Forspalter.

 

Statistisk Tabelværk, Nr. 18, Rk. 5, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

 


 


Erhvervstællingen

Kolofon

Erhvervstællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1925 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig